Siirry sisältöön

Shakkiaapinen/Keskipeli

Wikikirjastosta
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia-tietosanakirjassa on artikkeli aiheesta:
Wikisanakirja
Etsi keskipeli Wikisanakirjasta, vapaasta sanakirjasta

Keskipeli seuraa yleensä avausvaihetta, mutta joskus peli voi muuttua loppupeliksi jo avauksessa. Keskipelissä pelaajat yrittävät toteuttaa nappuloillaan erilaisia suunnitelmia, kuten kuningashyökkäys, vähemmistöhyökkäys ja keskustan haltuunotto.

Aloittelijoiden keskipeli saattaa olla vain sarja peräkkäisiä uhkauksia ja torjuntoja, mutta mestaripeleissä siinä on mukana taktisten elementtien lisäksi myös selvä strateginen elementti.

Raja keskipelin ja loppupelin välillä on häilyvä. Yhdeksi selkeäksi eroksi voidaan katsoa se, että kuninkaan sekä sotilaiden osuus loppupelissä on merkittävämpi kuin keskipelissä, eikä loppupelissä ole useinkaan välitöntä mattihyökkäyksen vaaraa. Keskipelin luonne vaihtelee syntyneiden asemien mukaisesti.

Eri puolille linnoittautumisen luonnollisena tavoitteena on kuningashyökkäys, koska vastustaja kuninkaan puolella ei ole omaa kuningasta suojeltavana, joten sotilaat voi melko vapaasti heittää vastustajan kuningasasemaa kohti. Linjojen avaaminen onnistuu silloin helposti, koska vastustajan upseerit ovat myös usein toisella puolella lautaa. Eri puolille linnoittauduttaessa hyökkäys on paras puolustus. Oma hyökkäys on vietävä läpi, vaikka se maksaisi paljonkin materiaalia. Linjoja vastustajan kuningasta kohti avataan uhrauksilla. Nappuloiden aktiivisuus ja ylivoima hyökkäyksessä kompensoivat materiaalinmenetykset ja menetyksillä ei ole mitään merkitystä, jos hyökkäys johtaa mattiin.

Wikisanakirja
Etsi avoin keskipeli Wikisanakirjasta, vapaasta sanakirjasta

Avoin keskipeli on keskipelityyppi, jossa keskustassa ei ole sotilaita, joten upseerien liikkuvuus on hyvä. Avoin keskipeli on usein taistelua aloitteesta. Keskustassa ei ole upseerien liikkeitä rajoittavia sotilaita, joten uhkia on mahdollista luoda ja kumota nopeasti. Ratkaisevia tekijöitä ovat nappuloiden aktiivisuus ja yksittäiset tempot. Oman kuninkaan turvallisuus on tärkeä ja kuningashyökkäys pyritään käynnistämään heti, kun se on mahdollista. Avoimessa keskipelissä taktiikka korostuu taktiset kuviot ja pyrkimys luoda vastustajan asemaan useita heikkouksia, jotta niiden yhtäaikainen puolustaminen tulisi vastustajalle ylivoimaiseksi. Tähän liittyvä nappuloiden sommittelu luo laudalle jännitteitä, joissa nappulat uhkaavat toisiaan. Jännitteiden ylläpitäminen on tavallisesti edullista ja niiden laukaisemisella usein häviää pelin.

Liittyvät termit

aloite, keskusta, sotilas, upseeri, liikkuvuus, aktiivinen, tempo

Wikisanakirja
Etsi suljettu keskipeli Wikisanakirjasta, vapaasta sanakirjasta

Suljetussa keskipelissä keskustan sotilaat on blokattu vastustajan sotilailla ja kamppailu käydään sivustoilla. Usein pelaajat pyrkivät etenemään omilla suunnitelmillaan eri sivustoilla. Valtaamalla lisää siirtämällä sotilaita eteenpäin. Tämä ei olisi turvallista avoimessa asemassa, jossa vastustaja voisi päästä sotilaiden taakse jääneeseen tyhjään tilaan. Kuningas sivustalla pelattaessa tavoitteena on kuningashyökkäys. Nappuloiden aktiivisuus on ratkaiseva tekijä ja uhraukset ovat tavallisia. Jos vastustajan upseerit ovat daamisivustalla ja suljettu keskusta estää niiden nopean siirtämisen kuningassivustalle, niin hyökkäyksellä on hyvät edellytykset onnistua. Vastustajan takasotilaat ovat myös hyvä hyökkäyskohde keskipelissä. Jos takasotilas saadaan tuhottua, hajoaa samalla mahdollisesti keskustan sotilasketju, mikä taas mahdollistaa omien sotilaiden etenemisen.

Wikisanakirja
Etsi daamiton keskipeli Wikisanakirjasta, vapaasta sanakirjasta

Daamiton keskipeli erottuu loppupelistä siinä, että laudalla on vielä paljon muita nappuloita. Raja keski ja loppupelin välillä on varsinkin tässä tapauksessa hyvin häilyvä. Keskipelille tyypillisesti aseman luonne määräytyy keskustasotilaiden perusteella. Suunnitelmat ovat samanlaiset kuin muutoinkin keskipelissä, mutta kuningashyökkäykseen tarvitaan hiukan enemmän apuja. Daamiton keskipeli on myös huomattavasti strategisempi kuin normaali keskipeli. Avoimet linjojen ja tärkeiden ruutujen hallinta, lähetti vastaan ratsu -kamppailu, tilaetu ja materiaalietu ovat ratkaisevia tekijöitä. Vähemmän painoa on dynaamisilla arvoilla, vaikka ne onkin huomioitava. Daamiton keskipeli kääntyy nopeasti tasapelimäiseksi loppupeliksi, ja siksi pienien etujen ymmärtäminen ja oikea-aikainen nappuloiden vaihto johtavat voittoon.

Liittyvät termit
Katso myös