Siirry sisältöön

VHDL-kieli FPGA-suunnittelussa/4-bittinen BCD-laskuri

Wikikirjastosta

Binary-coded Decimal

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Binary-coded Decimal tai BCD on tapa esittää desimaaliluku bittijonona elektronisissa laitteissa. Sen sijaan, että muutettaisiin koko luku binääriksi, BCD jakaa luvun numeroihin ja muuntaa jokaisen numeron 4-bittiseksi binäärikoodiksi.

Täten, esimerkiksi, luku 345 on BCD-koodina

0011 0100 0101

Tämä on 3 numeroa pidempi kuin oikea vastaava binääri, 101011001, mutta sillä on useita etuja:

 • Sitä voidaan helposti käyttää näyttöjen ohjaukseen, koska jokainen numero on koodattu erikseen.
 • Se sallii jokaisen muutoksen desimaaliluvuksi; todellinen binääristä desimaaliksi muunnos on vaikeaa ja vaikeutuu aina enemmän mitä pidempi luku on.
 • Skaalautuu helposti 10 tekijöillä.

BCD-koodilla on myös haittapuolensa:

 • On vaikeaa toteuttaa aritmeettisia operaatioita BCD-koodilla.
 • Se on hieman pidempi kuin todellinen binaari, joten se vaatii enemmän tallennustilaa.

4-bittinen BCD-laskuri

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Yllä, 4-bittisen BCD-laskurin totuustaulu

Laskee sisääntulo pulsseja nollasta yhdeksään, jonka jälkeen laskuri nollautuu ja aloittaa laskennan alusta.

Linkki videoon, joka esittää erittäin hyvin 4-bittisen BCD-laskurin toiminnan: BCD-laskuri

VHDL-toteutus, 4-Bit BCD Up Counter with Clock enable

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 
entity Counter2_VHDL is
  port( Clock: in std_logic;
     Clock_enable: in std_logic;
     Reset: in std_logic;
     Output: out std_logic_vector(0 to 3));
end Counter2_VHDL;
 
architecture Behavioral of Counter2_VHDL is
  signal temp: std_logic_vector(0 to 3);
begin
  process(Clock,Reset)
  begin
   if Reset='1' then
     temp <= "0000";
   elsif(Clock'event and Clock='1') then
     if Clock_enable='0' then
      if temp="1001" then
        temp<="0000";
      else
        temp <= temp + 1;
      end if;
     else
      temp <= temp;
     end if;
   end if;
  end process;
  Output <= temp;
end Behavioral;

Simulaatiotulos

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]