Siirry sisältöön

Viisautta blogin käyttöön/Blogisisällön tuottaminen/Hyvä blogi ja blogikirjoitus

Wikikirjastosta

Tässä luvussa esitellään hyvän blogin ja hyvän blogikirjoituksen perusaineksia ja keinoja sellaisten tuottamiseen. Hyvä blogi, tai hyvä blogikirjoitus voi toki olla hyvin monenlainen, mitään yhtä ja ainoaa peruskaavaa sellaisen luomiselle ei varmastikaan löydy. Erilaiset rajojen ja sääntöjen rikkomiset saattavat yhtä lailla tuottaa hyvän blogikirjoituksen kuin sääntöjen tarkka noudattaminenkin.

Blogin ulkoasu ja rakenne

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jotta blogi olisi houkutteleva ja laadukkaasti tuotetun näköinen, kannattaa kiinnittää huomiota sen ulkoasuun ja rakenteeseen. Käytettyjen värien ja elementtien merkitys on paitsi esteettinen, myös esteettömän selailun kannalta tärkeää. Myös bloggaavan tahon persoonallisuus olisi hyvä saada välittymään blogin ulkoasun kautta.

Blogille on usein mahdollista valita halutunlainen ulkoasu, monissa blogipalveluissa on käytettävissä useita valmiita ulkoasuvaihtoehtoja, joita voi vielä itse muokata eteenpäin. On myös mahdollista suunnitella blogin ulkoasu itse.

Blogiin on hyvä liittää myös perustietosivu, joka on staattinen webbisivu, ei siis blogikirjoitus. Perustietosivulle on yleensä linkki blogin etusivun yläosasta (tai se voi olla määritelty blogin ensimmäiseksi sivuksi). Perustietosivun kautta kirjoittaja voi informoida lukijoita siitä mitä blogi sisältää sekä kertoa myös itsestään ja antaa vaikkapa yhteystietonsa.

Hyvä blogi ja blogikirjoitus ovat ajankohtaisia

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hyvän blogin ja blogikirjoituksen ominaisuuksiin kuuluu ajankohtaisuus, sillä bloggaamalla ollaan läsnä, osallistutaan keskusteluun, viitataan nyt tapahtuvaan ja kommentoidaan ajan ilmiöitä. Järkevään läsnäoloon ja osallistumiseen erityisesti työympäristöissä toimittaessa kuuluu tietää, mitä omalla alalla tapahtuu. (Asiantuntija)bloggaajan tulee seurata ainakin oman alansa blogosfääriä, hankkia tietoa ja kerätä aineistoa, jotta pystyisi osallistumaan keskusteluun: tekemään avauksia ja kommentoimaan mielekkäästi.

Julkaise säännöllisesti

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Säännöllinen julkaiseminen pitää blogin elävänä ja ajantasaisena ja siten tarjoaa sille mahdollisuuden olla vilkas keskusteluareena. Säännöllinen julkaiseminen on hyvää palvelua lukijoille, jotka odottavat uutta sisältöä.

Lukijat tulevat blogiin saadakseen itselleen huvia tai hyötyä. Lukijat voivat löytää blogisi sattumalta, mutta todennäköisemmin he tulevat sivullesi linkin tai suosituksen kautta. Tyypillisesti työkäytössä seurataan useita lähteitä esim. syötteenlukijoilla (ks. uutissyöte, RSS), jolloin osuva otsikointi ja kertova kuvauskenttä palvelevat käyttäjää valinnassaan (luenko kirjoituksen, kommentoinko sitä, tilaanko myös kirjoituksen/blogin kommentit syötteinä jne.).

Kirjoita persoonallisesti

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Blogi on brändisi (sinun itsesi tai edustamasi organisaation) ääni ja kuva. Brändiä tai identiteetti on olemassa, koska se eroaa jollain tavalla muista (kilpailijoista, kumppaneista, muista viiteryhmistä). Määrittele blogisi ja sen sisällön tavoitteet ja piirteet myös suhteessa viiteryhmiisi, niin sinulla on mahdollisuus erottua joukosta. Mieti, miksi joku lukisi juuri sinun blogiasi eikä jonkun muun: käsittelet asioita, joista muut eivät kirjoita; kirjoitat ylivoimaisen houkuttelevasti ja viihdytät lukijoitasi; teet timantinkovia synteesejä alasi parhaana asiantuntijana. Blogeja luetaan, jotta niistä saadaan hyötyä tai huvia.

Blogi ei ole organisaation virallista mediatiedottamista. Organisaation virallinen tiedottaminen on tyypillisesti melko väritöntä ja pyrkii antamaan vaikutelman tosiasioihin pitäytymisestä ja puolueettomuudesta. Blogissa asioiden käsittely ja esittämisen tapa ovat henkilökohtaisempia ja kantaa ottavampia. Hyvässä blogikirjoituksessa otetaan kantaa itselle merkittävään asiaan lukijoita kiinnostavalla tavalla.

Henkilökohtaisuus muodostuu valituista aiheista ja näkökulmista, kirjoituksen muodosta ja kielestä. Blogikirjoituksessa on mahdollista rajata aihe ja kärjistää esitystapa - jopa provosoida, sillä se on yksi keino herättää keskustelua ja saada aikaan mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Jokaisella ihmisellä on oma persoonansa ja äänensä myös kirjoittaessaan. Blogikirjoitus välittää ihmisen tyylin ja sävyn myös verkossa - blogia on verrattu ihmisen kotiin, johon hän kutsuu vieraita: persoonallinen koti (blogi) ja hauskat juhlat (blogikirjoitus) kiinnostavat enemmän kuin steriili ympäristö ja liturgiset juhlapuheet.

Blogitekstiesi on erotuttava muista saman alan tai aiheen teksteistä, jotta voittaisit lukijat puolellesi niin, että he haluaisivat palata blogiisi ja ryhtyä kommentoimaan, jakamaan ja keskustelemaan. Erotut omalla tyylilläsi: oletko viiltävän ironinen ja tarkkanäköinen analysoija, oletko hervottoman hauska pakinoitsija, tarjoatko ennenkuulumattomia näkökulmia pureskeltuihin aiheisiin vai tuotatko jotain muuta, mitä kukaan muu ei tee?

Bloggaajana ei voi kuitenkaan olla liian omaperäinen tai omalaatuinen tai erillään toisista, jotta sinua ymmärrettäisiin ja jotta blogisi olisi osa blogosfääriä. Olennaista bloggaamisessa on tekstin tuottamisen lisäksi linkitys, kommentointi ja keskustelu.

Mistä syntyy hyvä teksti?

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksi teksti ei toimi kaikille ihmisille. Blogillasi on sinusta ja aiheestasi kiinnostunut yleisö, ja tälle ryhmälle kirjoitat tekstisi. Blogisi sisällön on oltava houkuttelevaa eli kiinnostavaa (ensimmäisen rajauksen lukijoihin tekevät aiheet, toinen kynnys on tyylisi eli oma äänesi) ja silmäiltävää (yleinen verkkotekstien vaatimus). Silmäiltävyys muodostuu tekstin pituudesta, asioiden esitysjärjestyksestä, hyvästä (väli)otsikoinnista ja muusta kuin tekstimateriaalista. Suosittua sisältöä ovat esim. listat, linkit, kuvat, videot, äänet.

Selkeä teksti edellyttää kirkasta ajatusta, mikä puolestaan edellyttää asian tuntemista ja näkökulman valintaa. Asiantuntija osaa oman alansa ja on perillä professiostaan - lisäksi hän osaa kommunikoida mielipiteensä ja visionsa muille.

Kelpo kirjoitus on myös riittävän oikeakielinen ja täyttää hyvän verkkotekstin vaatimukset.

Vältä plagiointia, merkitse lähteet

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Blogitekstissä viitataan lähteisiin hyvän tavan mukaisesti. Linkki alkuperäiseen lähteeseen luodaan aina, kun se on mahdollista. Linkittäminen palvelee monia tarkoituksia: se on korrekti viittaamisen tapa, se tarjoaa lukijoille tausta- tai lisätietoa ja se vaikuttaa myös blogin tai postauksen hakukonelöydettävyyteen.

Onnistunut kirjoitusprosessi

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
  • Vaiheista kirjoitustyö: suunnittele, jäsentele, kirjoita, viimeistele. Hyvät kirjoittajat pystyvät tuottamaan kerralla valmista tekstiä, mutta se on opittu taito. Kirjoittamaan oppii kirjoittamalla ja lukemalla.
  • Suunnitteluvaiheessa rajaa aihe ja mieti kirjoituksen näkökulma. Karsi pois ylimääräinen, joka ei liity aiheeseen: kirjoita yhteen tekstiin pääsääntöisesti vain yhdestä aiheesta, jonka kerrot myös otsikossa.
  • Jäsentele materiaali (eli pääkohdat) hyvään järjestykseen, joka tukee tekstisi tavoitteita. Uutisrakenne (tärkeimmästä faktasta vähemmän tärkeisiin seikkoihin) ei välttämättä ole oikea tapa, sillä blogikirjoitukset muistuttavat enemmän kolumneja tai pakinoita kuin uutisia. Eri kirjoittajilla on erilaisia tapoja tai menetelmiä jäsennyksen tekemiseen aina ranskalaisista viivoista miellekarttaan. Löydä oma työkalusi suunnitteluun ja jäsentämiseen ja tiedon tallentamiseen, niin nopeutat itse kirjoitustyötä.
  • Rakenna tekstisi osista: otsikosta, tiivistelmästä, leipätekstistä, väliotsikoista, linkeistä, lainauksista ja luetelmista. Voit käyttää kuvia, graafeja tai videoita tukemaan tekstiäsi. Lauserakenteet ja sanasto ovat tekstin pintatasolla; syvemmällä vaikuttavat sävy ja tyyli. Nämä muodostavat oman persoonallisen ilmaisusi.
  • Voit kirjoittaa tekstistä halutessasi luonnoksen ja testata sen esim. kollegalla. Blogikirjoittaminen on kuitenkin prosessina nopeampi kuin pitkäikäisemmän tai virallisemman verkkosisällön tuottaminen - kirjoituksen ajankohtaisuus ja henkilökohtaisuus kärsivät liiallisesta kierrätyksestä.
  • Lue tai esikatsele tekstisi ennen julkaisemista, jotta voit korjata turhat kielioppi-, kirjoitus- tai lyöntivirheet.
  • Muista lisätä tekstiisi myös metatietoja (luokittelu, asiasanoitus, kuvaukset), jotka auttavat lukijoita omassa työssään.

Blogikirjoituksen laadun varmistaminen

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ama luvannut tuottaa tähän tekstiä, muutkin toki saavat tuottaa!

Viisautta blogin käyttöön -kirjan sisällysluettelo
Materiaalin etusivulle 6. Blogisisällön tuottaminen Hyvä blogi ja blogikirjoitus