Siirry sisältöön

Viisautta blogin käyttöön

Wikikirjastosta
Oppaan painetun version kansi.

Mikä blogi on? Katso Wikipedian teksti blogista.

Blogi sopii moneen tarpeeseen. Sitä voi käyttää muun muassa projektin dokumentoitiin, tiedottamiseen ja markkinointiin, henkilökohtaisen päiväkirjan pitämiseen, oman oppimisen reflektointiin tai prosessin ohjaamiseen. Mihin kaikkeen blogi taipuu? Mitä blogilla tavoitellaan? Miten bloggaus aloitetaan? Millainen on hyvä blogikirjoitus? Vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin löydät tästä oppaasta, joka on tiivistelmä Wikikirjastossa olevasta blogeja käsittelevästä wikikirjasta.

Viisautta blogin käyttöön -aineisto on tarkoitettu oppaaksi kaikille blogeista ja niiden käytöstä kiinnostuneille, niitä käyttäville tai niiden käyttöä suunnitteleville. Materiaalissa pyritään tuomaan esiin erilaisia näkökulmia ja käyttökohteita, kuten blogien käyttö opetuksessa, viestinnässä, henkilökohtaisena ilmaisuvälineenä tai jopa rahan ansaitsemisvälineenä.

Materiaalin tuottamiseen ja jalostamiseen saavat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet Wikikirjastossa. Tutustu aineistoon, muodosta mielipiteesi ja muokkaa, lisää tai poista tekstiä tarvittaessa. Viisaus blogien käyttöön jalostuu samalla.

Tutustu kokemuksiin blogien käytöstä

Sisällysluettelo

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1. Johdanto
Johdannossa on kerrottu tiivistetysti oppaasta, lisäksi siinä valotetaan lyhyesti blogien historiaa ja perusluonnetta sekä syitä, miksi ja milloin kannattaa valita blogi.
2. Blogien käytön aloittaminen
Tässä luvussa käydään läpi asioita, jotka saattavat askarruttaa ja olla hyödyllisiä blogien käyttöä aloittelevalle. Tarkastelunäkökulma on erityisesti yksittäisen käyttäjän.
3. Perusasioita blogeista ja bloggaamisesta
Luvussa pureudutaan johdantoa syvällisemmin blogien käyttöön ja bloggaamiseen - esitellään erimuotoisia blogeja (mikroblogit, videoblogit) ja syvennytään hieman enemmän blogien perusominaisuuksiin, jotka mahdollistavat blogisisältöjen hyödyntämisen (blogien seuraaminen ja kommentointi). Myös erilaisia blogialustoja on esitelty lyhyesti.
4. Monta tapaa käyttää blogeja
Blogeja voi käyttää moneen eri tarkoitukseen - vapaa-ajalla omaehtoiseen harrastekäyttöön, erilaisten intressiryhmien kanavana tavoitteellisemman keskustelun aikaansaamiseksi ja mahdollistamiseksi tai vaikkapa yrityksen viestintä- ja markkinointikanavana. Näitä erilaisia käyttötapoja kuvataan tässä luvussa. Blogien opetuskäytöstä on materiaalissa oma osionsa Blogien käyttö opetuksessa
5. Ketkä käyttävät blogeja?
Useat eri käyttäjäryhmät käyttävät blogeja, ja eri ryhmillä saattaa olla hieman erilaisia vaatimuksia ja tarpeita blogien osalta. Siinä missä blogit ovat tämän päivän tärkeä markkinointi- ja pr-kanava monille organisaatioille, ne saattavat olla yksittäisen käyttäjän näkökulmasta keino ilmaista itseä tai yhdistykselle väline tiedottaa toiminnasta. Organisaatiot bloginkäyttäjinä -aliluvussa tarkastellaan kattavammin blogin käyttöä nykyaikaisen organisaation näkökulmasta.
6. Blogisisällön tuottaminen
Tässä luvussa kuvataan näkökohtia, joita on hyvä ottaa huomioon blogisisältöä tuottettaessa. Tarkastelunäkökulma on laaja-alainen, koska blogiin voidaan tuottaa hyvin vaihtelevanlaatuista sisältöä (paitsi tekstiä, myös kuvia ja videoita). Aliluvussa Hyvä blogi ja blogikirjoitus tuodaan esiin erityisesti blogikirjoittamiseen liittyviä huomioita. Luvussa tarkastellaan myös blogikirjoittamista laatunäkökulmasta.
7. Blogisanasto
Blogisanasto sisältää blogien käyttöön liittyvät peruskäsitteet aakkosjärjestyksessä. Mikäli blogosfääri tai vlog ovat käsitteinä uppo-outoja ja vieraita, täältä löydät ytimekkäät selitykset näille ja monille muille termeille!
8. Blogikirjallisuutta
Tämän osion alle voi koota blogien käyttöön ja blogeihin liittyviä kirjallisuushelmiä.

Oppaan alustava kohderyhmän muodostavat laajasti kaikki kansalaiset (yksityishenkilöt) ja organisaatioista esimerkiksi:

  • opetusta ja koulutusta järjestävät tahot ja niiden työntekijät
  • kansalaisjärjestöt
  • pk-yritykset.

Oppaaseen on tarkoitus tuottaa yleispätevää kuvausta ja esitellä eri käyttötapoja (opetuskäyttö, viestintäkäyttö, projektikäyttö...).

Tausta ja siemenversion tekijät

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Materiaalin tuottaminen on aloitettu ESR-rahoitteisen Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeen Wikit ja blogit opetuksessa ja sisältöjen tuottaminen -kehittämisryhmässä. Siemenversio tuotettiin lokakuun 2010 ja maaliskuun 2011 välillä. Ideointiin ja kirjoittamiseen ovat osallistuneet seuraavat wikien parissa toimivat asiantuntijat: Joanna Kalalahti, Leena Elenius, Tarmo Toikkanen, Antti Syvänen, Anna Vilhula, Tanja Välisalo, Lotta Linko, Elias Aarnio, Riitta Suominen, Jaakko Salonen, Johanna Salmia, Anne-Maritta Tervakari.

Oppaan työstämisen tueksi perustettiin kaikille avoin blogi, jota työskentelytavasta kiinnostuneet voivat tutkia eräänlaisena työskentelyprosessin kuvauksena. Se löytyy osoitteesta: http://www.blogiopas.blogspot.com/


Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.

Viisautta blogin käyttöön -kirjan sisällysluettelo
Etusivu 1. Johdanto 2. Blogien käytön aloittaminen 3. Perusasioita blogeista ja bloggaamisesta 4. Monta tapaa käyttää blogeja 5. Ketkä käyttävät blogeja? 6. Blogisisällön tuottaminen 7. Blogisanasto 8. Blogikirjallisuutta