Matematiikka/Liite/Matematiikan symbolit

Wikikirjastosta
Merkki Nimi Selitys
+ plus Merkitään yhteenlaskuja.
- miinus Merkitään vähennyslaskuja tai negatiivisia lukuja.
tai * kertomerkki Tällä merkitään kertolaskuja.
/, :, jakomerkki Tällä merkitään jakolaskuja.
potenssi Tällä merkitään potenssilaskuja.
neliöjuuri Tällä merkitään neliöjuuria. Jos n täytetään, voidaan myös merkitä mm. kuutiojuuria.
= on yhtä suuri kuin Merkitään yhtäsuuruuksia.
on likimäärin yhtä suuri kuin Merkitään pyöristyksiä.
on eri suuri kuin Tarkoittaa, ettei arvot ole yhtä suuria.
<, > on pienempi kuin, on suurempi kuin Merkitään eri suuria lukuja ja sitä, kumpi luku on suurempi. Voidaan käyttää kahta merkkiä samaan aikaan, jos toinen luku on merkittävästi suurempi.
, on pienempi tai yhtä suuri kuin, on suurempi tai yhtä suuri kuin Kuin yllä oleva, mutta luku voi myös olla yhtä suuri. Ei voida käyttää kahdesti peräkkäin.
! kertoma Viiden kertoma eli .
implikaatio Jos a on tosi, myös b on tosi voidaan merkitä a ⇒ b.
|x| itseisarvo Itseisarvo. Jos ,
{...} joukkosulkeet {1,2} on joukko, jonka alkiot ovat luvut 1 ja 2
ℕ, ℤ, ℚ, ℝ, ℂ lukujoukot ℕ = luonnolliset luvut ℤ = kokonaisluvut ℚ = rationaaliluvut ℝ = reaaliluvut ℂ = kompleksiluvut
' derivaatta f'(x) on funktion f(x) derivaatta
|| yhdensuuntaisuus tarkoittaa, että x ja y ovat yhdensuuntaisia