Python 2/GUI

Wikikirjastosta

Tkinter[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tkinter perustuu Tcl-nimisen ohjelmointikielen Tk-käyttöliittymäkirjastoihin. Tkinter kuuluu Python-tulkin oletuspaketteihin. Esimerkki:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import Tkinter

class HelloWorld:
 
  def __init__(self):
		
    window = Tkinter.Tk()

    # ikkunan otsikko
    window.title("Hei")

    # Ikkunan koko leveys x korkeus
    window.geometry("200x150")

    # teksti
    hello = Tkinter.Label(window, text = "Hei maailma!")

    # lisätään teksti ikkunaan
    hello.pack()

    # luodaan ikkuna
    window.mainloop()

if __name__ == "__main__":
  HelloWorld()


Painike[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Painikkeen luominen Tkinterillä. Esimerkki:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import Tkinter

class HelloWorld:
 
  def __init__(self):
	
    window = Tkinter.Tk()
		
    window.title("Hei")
		
    window.geometry("200x150")

    # luodaan painike
    button = Tkinter.Button(window, text = "Hei!", command = self.hello)

    # lisätään painike ikkunaan
    button.pack()

    window.mainloop()

  def hello(self):
    print "Hei!"
		
		
if __name__ == "__main__":
  HelloWorld()


Valikko[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valikon luominen Tkinterillä. Esimerkki:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import Tkinter
import sys

class HelloWorld:
 
  def __init__(self):
	
    window = Tkinter.Tk()
		
    window.title("Hei")
		
    window.geometry("200x150")

    menubar = Tkinter.Menu(window)
    
    window.config(menu=menubar)

    filemenu = Tkinter.Menu(menubar)
    
    filemenu.add_command(label="Avaa", command=self.open)
    
    filemenu.add_separator()
    
    filemenu.add_command(label="Lopeta", command=self.quit)
 
    menubar.add_cascade(label="Tiedosto", menu=filemenu)
 
    window.mainloop()

  def open(self):
    print "Valitsit avaa"
    
  def quit(self):
    print "Valitsit lopeta"
    sys.exit(0)
		
		
if __name__ == "__main__":
  HelloWorld()


Syötekenttä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Syötekentän luominen Tkinterillä. Esimerkki:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import Tkinter

class HelloWorld:
 
  def __init__(self):
	
    window = Tkinter.Tk()
		
    window.title("Hei")
		
    window.geometry("200x150")
    
    self.text = Tkinter.Entry(window)
    
    self.text.pack()
    
    button = Tkinter.Button(window, text = "Tulosta", command = self.print_text)
    
    button.pack()
    
    window.mainloop()
    
  def print_text(self):
    print Tkinter.Entry.get(self.text)
		
if __name__ == "__main__":
  HelloWorld()

PyGTK[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

PyGTK toimii Linuxilla, Windowsilla ja Mac OS X:llä. Esimerkki:

import pygtk
pygtk.require("2.0")
import gtk
 
class HelloWorld:
 
  def __init__(self):
 
    self.window = gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
 
    self.window.set_title("Hei")
 
    self.window.set_size_request(200, 150)
 
    hello = gtk.Label("Hei maailma!")
 
    self.window.add(hello)
 
    hello.show()
 
    self.window.show()
 
    gtk.main()
 
if __name__ == "__main__":
  HelloWorld()

Painike[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Painikkeen luominen PyGTKlla. Esimerkki:

import pygtk
pygtk.require("2.0")
import gtk

class HelloWorld:

  def __init__(self):
		
    self.window = gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)

    self.window.set_title("Hei") 

    self.window.set_size_request(200, 150)

    self.button = gtk.Button("Klikkaa")

    self.button.connect("clicked", self.button_press, "Klikkaa") 
    
    self.window.add(self.button)
    
    self.button.show() 
    
    self.window.show()
    
    gtk.main()
    
  def button_press(self, widget, data):
    print "Painoit %s painiketta" % data

if __name__ == "__main__":
  HelloWorld()

Valikko[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valikon luominen PyGTKlla. Esimerkki:

import pygtk
pygtk.require('2.0')
import gtk

class MenuExample():
	
  def __init__(self): 
	
    win = gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)

    win.set_title("Hei")

    win.set_size_request(200, 150)

    menubar = gtk.MenuBar()

    file_item = gtk.MenuItem("_Tiedosto")

    file_item_sub = gtk.Menu()

    new = gtk.MenuItem("_Uusi")
		
    quit = gtk.MenuItem("_Lopeta")

    file_item_sub.append(new)

    file_item_sub.append(quit)
  
    file_item.set_submenu(file_item_sub)

    menubar.append(file_item)
		
    new.connect("activate", self.menu_press, "uusi")
		
    quit.connect("activate", self.menu_press, "lopeta")		

    vbox = gtk.VBox()

    vbox.pack_start(menubar, False, True, 0) 

    win.add(vbox)

    win.show_all()

    gtk.main()
	
  def menu_press(self, widget, data):
    print "Painoit %s" % data
	

if __name__ == "__main__":
  MenuExample()

wxPython[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

wxPython toimii Windowsilla, Linuxilla ja Mac OS X:llä. Esimerkki:

import wx

class TestFrame(wx.Frame):
  def __init__(self, parent, ID, title):
    wx.Frame.__init__(self, parent, -1, title, pos=(0, 0), size=(320, 240))
    panel = wx.Panel(self, -1)
    text = wx.StaticText(panel, -1, "Test", wx.Point(10, 5), wx.Size(-1, -1))

class TestApp(wx.App):
  def OnInit(self):
    frame = TestFrame(None, -1, "Hello, world!")
    self.SetTopWindow(frame)
    frame.Show(True)
    return True

if __name__ == '__main__':
  app = TestApp(0)
  app.MainLoop()

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]