Python 2/Syntaksi

Wikikirjastosta

Pythonin syntaksi on tiivistä, yksinkertaista ja helposti luettavaa. Koodilohkoja ei määritellä ympäröimällä aaltosulkeilla vaan sisennyksen perusteella. Kaksoispiste tulee aina lohkon alkaessa (class, def, if jne.) jälkeen. Puolipisteitä ei käytetä.

Kommentointi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kommentit lähdekoodissa on tarkoitettu ihmisten luettavaksi. Kommenttien tarkoitus on helpottaa koodin lukemista. Kommentti alkaa #-merkillä. Python-tulkki ei lue kommentteja lukuun ottamatta kahta ensimmäistä riviä. Ensimmäisellä rivillä on Python-tulkin sijainti ja toisella rivillä on käytössä oleva merkistökoodaus.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

# Tässä on kommentti
print "Hei!" # Kommentti voi olla myös rivin lopussa

if-lause[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Syntaksi
 if - elif - else # elif on lyhennys sanoista ''else if''.
Esimerkki
 if x > 0:
   print 'Positiivinen'
 elif x < 0:
   print 'Negatiivinen'
 elif x == 0:
   print 'Nolla'
 else:
   print '?'

for-silmukka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Esimerkki
Tulostaa numerot nollasta yhdeksään.
 for i in range(10):
   print i

while-silmukka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Esimerkki
Tulostaa numerot nollasta yhdeksään.
 i = 0
 while i < 10:
  print "Iteration number", i
  i += 1 # sama kuin i = i + 1

Funktiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso
Python/Funktiot.

Luokat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso
Python/Luokat.

Varatut sanat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seuraavat ovat Pythonin avainsanoja eli sanoja, joita ei voi käyttää muuttujien niminä. Niitä on 29 kappaletta.

| and  | assert | break | class | continue |
| def  | del   | elif | else | except  |
| exec  | finally | for  | from | global  |
| if   | import | in  | is  | lambda  |
| not  | or   | pass | print | raise  |
| return | try   | while | yield |     |

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]