Siirry sisältöön

Python 2/for-silmukka

Wikikirjastosta
Esimerkki
alue= range(1,11)
for luku in alue:
    print luku
Tuloste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sama toiminto lyhyemmin
for count in range(1,11):
    print count
Esimerkkejä range-funktion toiminnasta
>>> range(1,10)
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> range(-32, -20)
[-32, -31, -30, -29, -28, -27, -26, -25, -24, -23, -22, -21]
>>> range(5,21)
[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
>>> range(21,5)
[]
Esimerkki listan selauksesta for-silmukalla
demolist = ['life',42, 'the universe', 6,'and',7,'everything']
for item in demolist:
  print "The Current item is:",
  print item
koodin tuloste
The Current item is: life
The Current item is: 42
The Current item is: the universe
The Current item is: 6
The Current item is: and
The Current item is: 7
The Current item is: everything
Listan alkioitten yhteenlasku
list = [2,4,6,8]
sum = 0
for num in list:
    sum = sum + num
print "The sum is: ",sum
Koodin tuloste
The sum is: 20
Duplikaattien haku listasta
list = [4, 5, 7, 8, 9, 1,0,7,10]
list.sort()
prev = list[0]
del list[0]
for item in list:
    if prev == item:
        print "Duplicate of ",prev," Found"
    prev = item
Ohjelman tuloste
Duplicate of 7 Found
Yhdeksän ensimmäistä Fibonaccin sarjan lukua laskeva ohjelma
a = 1
b = 1
for c in range(1,10):
    print a,
    n = a + b
    a = b
    b = n
Ohjelman tuloste
1 1 2 3 5 8 13 21 34

print-käskyn perässä oleva pilkku estää rivin siirron tulostuksen päätteeksi, joten luvut tulostuvat samalle riville.