Siirry sisältöön

Kulttuuriperintö ja identiteetti

Wikikirjastosta
Eurooppalaisella kulttuurilla on pitkä historia

Kulttuuriperintö ja identiteetti käsittelee kulttuurin vaikutusta identiteettiin erityisesti suomalaisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta. Elämme Euroopassa, jota on pitkään muovannut länsimainen, kristillishumanistinen arvomaailma. Suomi sijaitsee kiinnostavalla tavalla idän ja lännen kulttuurien välissä. Lisäksi meillä on oma "pakanallinen" menneisyytemme. Millä tavoin kulttuuri vaikuttaa siihen, ketä olemme ja mihin kuulumme?

Tämä Wikikirja liittyy löyhästi lukion elämänkatsomustiedon neljänteen kurssiin, mutta ei käsittele kattavasti kaikkia kurssin sisältöjä. Kirjan kehittämiseen ovat tervetulleita kaikki elämänkatsomustiedon opettajat ja muuten aihepiiriin perehtyneet ihmiset.