Siirry sisältöön

Python 2/Operaattorit

Wikikirjastosta
Operaattori Kuvaus
= sijoitus
+ summaus
- vähennys
* tulo
** potenssi
/ jako
// tasajako
% jakojäännös (modulo)
Pitkä muoto Lyhyt muoto Kuvaus
x = x + 2 x += 2 Korottaa muuttujan arvoa kahdella
x = x - 2 x -= 2 Pienentää muuttujan arvoa kahdella
x = x * 2 x *= 2 Kertoo muuttujan arvon kahdella
x = x / 2 x /= 2 Jakaa muuttujan arvon kahdella
x = x % 2 x %= 2 Laskee muuttujan ja luvun 2 jakojäännöksen
Operaattori Kuvaus
== yhtäläisyys
> suurempi kuin
< pienempi kuin
>= suurempi tai yhtä suuri kuin
<= pienempi tai yhtä suuri kuin
!= erisuuruus
Operaattori Kuvaus
and AND
or OR
not negaatio

Bittioperaatiot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Operaattori Kuvaus
<< siirto vasemmalle
>> siirto oikealle
& AND
| OR
^ XOR
~ negaatio

Operaattorien suoritusjärjestys

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Operaattori Kuvaus
"a" merkkijono
{a:b} sanakirja
[a] lista
(a) monikko
f() funktiokutsu
x[a:b] viipalointi (slicing)
x[a] jäsenyyden hakeminen
x.a attribuuttiviittaus
x** potenssi
~x bittien negaatio
+x, -a positiivisuus, negatiivisuus
*, /, % kertominen, jakaminen, jakojäännös (modulo)
+, - summaus, vähennys
<<, >> bittien siirrot
& bittien AND
^ bittien XOR
| bittien OR
<, <=, >, >=, !=, <>, == vertailut
is, is not
in, not in
not negaatio
and AND
or OR
lambda lambda-funktio

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]