Siirry sisältöön

S2 Erilaisia elämäntapoja/Katsomukset maailmalla

Wikikirjastosta
Erilaisia maailmankatsomuksia – Sisällysluettelo
Mitä uskonto on?
Uskonnon- ja vakaumuksenvapaus
Katsomukset maailmalla
Erilaisia maailmankatsomuksia: Juutalaisuus
Erilaisia maailmankatsomuksia: Kristinusko
Erilaisia maailmankatsomuksia: Islam
Erilaisia maailmankatsomuksia: Hindulaisuus
Erilaisia maailmankatsomuksia: Buddhalaisuus
Erilaisia maailmankatsomuksia: Uskonnottomuus ja sekulaari humanismi
Tässä käsitekartassa on joitakin maailman merkittävistä uskonnoista.
Tässä käsitekartassa näet joitakin maailman merkittävistä uskonnoista.

Kolme suosituinta uskontoa maailmalla ovat kristinusko, islam ja hindulaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maailman väestö vuonna 2010 katsomusryhmän mukaisesti jaettuna. Mukana vain suurimmat katsomukset. Kansanuskonnot tarkoittavat sekalaista joukkoa eri kulttuureille tyypillisiä kansanperinteessä ilmeneviä uskomusjärjestelmiä.
Maailman väestö vuonna 2010 katsomusryhmän mukaisesti jaettuna. Mukana vain suurimmat katsomukset. Kansanuskonnot tarkoittavat sekalaista joukkoa eri kulttuureille tyypillisiä kansanperinteessä ilmeneviä uskomusjärjestelmiä.

Uskonto ilmiönä on varmaan yhtä vanha kuin sivilisaatio. Ihmisryhmät ovat aina uskoneet johonkin yliluonnolliseen. Jumalilta ja hengiltä on pyydetty esimerkiksi hyvää satoa tai metsästys- ja sotaonnea. Myös luonnonilmiöitä on selitetty jumalten teoilla ja mielenliikkeillä, ja jumalia on palvottu ja lepytelty. Aikojen saatossa erilaiset uskomusjärjestelmät ovat järjestäytyneet uskonnoiksi.

Tänä päivänä erilaisten uskontojen kirjo maailmalla on laaja. Jäsenmäärässä mitattuna suurimmat uskonnot ovat kristinusko, islam, hindulaisuus ja buddhalaisuus. Nämä neljä yhdessä juutalaisuuden kanssa muodostavat ryhmän, jota usein kutsutaan nimityksellä maailmanuskonnot. Juutalaisuus ei ole jäsenmäärässä mitattuna lähelläkään muita suuria uskontoja mutta sen vaikutus esimerkiksi kristinuskoon ja islamiin on ollut merkittävä. Mielenkiintoista on, että kaikki edellä mainitut maailmanuskonnot ovat syntyneet Aasiassa. Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntypaikka on lähi-idässä, buddhalaisuuden ja hindulaisuuden puolestaan Etelä-Aasiassa.

Uskonnoton maailmankatsomus sijoittuu väkimäärässä mitattuna kolmanneksi kristinuskon ja islamin jälkeen.[1] Eri katsomusryhmien kannattajamäärästä kertovat luvut ovat kuitenkin vain suuntaa antavia. Vaikka ajattelun- ja uskonnonvapaus ovat ihmisoikeuksia, on monissa maailman maissa oman katsomuksen ilmaiseminen kiellettyä ja jopa vaarallista. Tämän vuoksi ihmiset eivät välttämättä kerro totuudenmukaisesti maailmankatsomuksestaan. Tiettyyn uskontokuntaan kuuluminen tai kuulumattomuus ei myöskään automaattisesti tarkoita, että henkilö uskoo tai ei usko jumalan olemassaoloon. Eri tutkimuksista saadut tilastot jäsenmääristä saattavat siis vaihdella melko paljonkin, mutta ne kuitenkin kertovat eri katsomusten suuruudesta maailmalla.

Suomessa kristinusko on enemmistöuskonto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen väestö vuonna 2018 uskontokunnan ja katsomuksen mukaan. Suurin kristinuskon suuntaus Suomessa on evankelis-luterilaisuus.
Suomen väestö vuonna 2018 uskontokunnan mukaan. Suurin kristinuskon suuntaus Suomessa on evankelis-luterilaisuus.

Suomen keskiajan alussa 1000-luvun alkupuolella kristinusko alkoi saada jalansijaa Suomessa. Idästä vaikuttanut ortodoksikristillisyys ja lännestä vaikuttanut katolisuus vaikuttivat molemmat, ja Suomi kehittyi vuosisatojen saatossa väestöltään enemmistöltään kristityksi. Myöhemmin Suomessa toteutettiin uskonpuhdistus, jolloin tuolloin valtaa pitänyt katolinen kristillisyys vaihtui evankelis-luterilaiseen kristillisyyteen.

Yhä vieläkin selkeä enemmistö suomalaisista on kristittyyn kirkkoon kuuluvia. Suomessa, kuten kaikkialla, kristillinen kirkko on jakautunut erilaisiin suuntauksiin. Suurin kristillisyyden suuntaus Suomessa on evankelis-luterilaisuus. Kristillisen kirkon jäsenmäärä on kuitenkin ollut säännöllisesti laskeva viimeisin vuosikymmenen aikana. Samaan aikaan uskontokuntiin kuulumattomien määrä on lisääntynyt ja maahanmuuttajien mukanaan tuomien uskonnollisten katsomusten katsomusten, kuten islamin jäsenmäärä on kasvanut. [2]

Kuten muuallakaan maailmassa, myöskään Suomessa uskonnoliseen yhdyskuntaan kuuluminen ei automaattisesti kerro henkilön maailmankatsomuksesta. Suomessa monet ovat ns. tapakristittyjä, eli kuuluvat kristilliseen kirkkoon tottumuksesta, koska perhe on aina kuulunut, mutta eivät välttämättä usko jumalaan tai harjoita uskontoa aktiivisesti. Esimerkiksi Kirkon tutkimuskeskuksen vuonna 2011 tekemässä kyselyssä vain 27% suomalaisista ilmoitti uskovansa kristinuskon jumalaan[3]. Kuitenkin lähes 72% suomalaisista kuului kristittyyn uskonnolliseen yhteisöön vuonna 2018.

Kohdasta Lue lisää löydät linkit Tilastokeskuksen tietokantaan sekä Pew-tutkimuskeskuksen sivuille, joilta voit tutkia eri uskontokuntien jäsenmääriä Suomessa ja maailmalla.

Tärkeää muistaa!
  • Kannattajamäärässä mitattuna maailman suurimmat uskonnot ovat kristinusko, islam, hindulaisuus ja buddhalaisuus. Uskonnottomuus on maailman kolmanneksi suurin katsomusryhmä.
  • Suurin osa suomalaisista kuuluu johonkin kristillisen kirkon suuntaukseen.
  • Kirkkoon kuuluvien määrä on ollut jatkuvassa laskussa.


Pohdittavaa ja tehtäviä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Selvitä minkä eri uskontojen edustajia sinun luokastasi ja koulustasi löytyy. Tiettyyn uskontokuntaan kuuluminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita tietynlaista elämäntapaa. Kysy, haluaisiko joku tuttavasi kertoa, miten hänen uskontokuntansa näkyy hänen elämässään.

Lue lisää[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Religion Information Data Explorer | GRF www.globalreligiousfutures.org. Viitattu 7.4.2019.
  2. Väestö 31.12. muuttujina Uskontokunta, Sukupuoli, Ikä, Vuosi ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 7.4.2019.
  3. Suomalaisten usko Jumalaan ja kristillisiin oppeihin on vähentynyt Seurakuntalainen. Viitattu 7.4.2019.