Siirry sisältöön

Viisautta blogin käyttöön/Ketkä käyttävät blogeja?

Wikikirjastosta

Tässä luvussa on valittu näkökulmaksi blogeja hyödyntävät monet erilaiset käyttäjäryhmät. Karkeasti käyttäjäryhmät voidaan jakaa niihin jotka hyödyntävät olemassaolevia blogeja lukijoina sekä mahdollisesti myös kommentoivat niitä, ja niihin, jotka itse bloggaavat ja tuottavat aktiivisesti sisältöä. Mitä blogien käyttö vaatii ja edellyttää eri käyttäjäryhmiltä? Minkälaiset asiat askarruttavat eri käyttäjäryhmiä? Mitä heidän on hyvä ottaa huomioon blogien käytössään? Työelämää, organisaatioita ja yrityksiä bloginkäyttäjinä on käsitelty omassa osiossaan Organisaatiot bloginkäyttäjinä.

Blogien pääkäyttäjäryhmät - lukijat ja sisällöntuottajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Blogien käyttäjät voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään - sisällön tuottajiin eli kirjoittajiin sekä lukijoihin tai seuraajiin.

Blogin kirjoittajat kirjoittavat omien tarkoitusperiensä mukaisesti tavoittelemalleen kohderyhmälle. Blogiin voi kirjoittaa kaikille yleisesti riippumatta siitä kuka blogia sattuu lukemaan - moni päiväkirjamaisesti bloggaava saattaa ajatella näin. Kirjoittajalla saattaa toki olla mielessään spesifimpikin kohderyhmä kuten omat sukulaiset, samasta harrastuksesta kiinnostuneet tai yrityksellä sen tuottamien palveluiden ja tuotteiden kohderyhmät. Blogin pitäjä voi olla jonkin ammattilainen, joka jakaa tietojaan avoimesti muille.

Blogin kirjoittaja voi olla yksittäinen henkilö tai ryhmä. Usein ryhmäbloggauksessa taustalla on jokin organisaatio, esimerkiksi yritys, projekti tai koulu, jonka edustajina bloggaajat esiintyvät ja tuottavat sisältöä blogiin.

Yksinbloggaaja voi myös pyytää blogiinsa vierailijoita. Vieraileville kirjoittajille voi antaa selvän tehtävän, toimeksiannon ja pyytää heiltä sisällöllistä, tyylillistä tai näkemyksellistä täydennystä omaan blogiin.

Blogin lukijat saavat yleensä blogin kautta tietoa asioista ja voivat seurata ja osallistua blogikirjoitusten herättämiin keskusteluihin. Useissa suosituissa blogeissa on havaittavissa, että blogin kirjoittajat myös pyrkivät ottamaan huomioon lukijoidensa toiveita blogikirjoituksissaan. Monissa suosituissa blogeissa saatetaan kirjoittaa toivepostauksia lukijoiden pyytämistä aiheista tai vastailla bloggaajien esittämiin kysymyksiin kokonaan omassa blogikirjoituksessa.

Yksityishenkilöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Blogeista löytyy yksityishenkilöille monenlaista kiinnostavaa ja hyödyllistä - mm. tietoa, vinkkejä ja neuvoja eri alojen harrastajille. Blogien kautta on myös mahdollista seurata ulkomailla asuvan tai aikaa viettävän blogia kirjoittavan perheenjäsenen tai tuttavan elämää. Blogit tarjoavat lisäksi mahdollisuuksia keskustella blogien kommentoinnin kautta muiden kanssa ja jakaa siten mielipiteitä ynnä muuta.

Aivan tavalliset kansalaiset bloggaavat usein omista harrastuksistaan ja kiinnostuksen kohteistaan, tai omasta tai perheen elämästä päiväkirjamaisesti. Blogi voi toimia harvinaisemman harrastuksen harrastajajoukon kanavana viestiä toisilleen ja keskustella harrastukseen liittyvistä asioista, jos vaikkapa omalla asuinpaikkakunnalla ei ole suurempaa harrastajajoukkoa. Verkko tarjoaa tällöin erinomaisen kanavan vuorovaikutukseen ja tiedon- sekä kokemustenvaihtoon.

Erilaisia suomalaisia harrastusblogeja voi lähteä etsimään vaikkapa Blogilista-blogihakemistosta hakemalla eri hakusanoilla tai aakkosellisesta listasta. Suosituimpien blogien listalla on usein kärjessä muotiblogeja.

 Leipomisesta pitävien suuressa suosiossa on mm. Kinuskikissan leivontablogi. 
 Vaikka blogi onkin harrasteen pohjalle perustettu ja blogin kirjoittajan mukaan[1] 
 syntynyt siksi, että hän halusi jakaa muille reseptejään, on se vuosien 
 kuluessa kehittynyt kuitenkin valtavasti - mukaan on tullut sponsorimainoksia 
 ja blogia on kehitetty vahvasti käyttäjäyhteisön toiveidenkin suuntaisesti. Tämä
 blogi on mainio esimerkki siitä, miten blogin kirjoittaja jakaa aiheesta kiinnostuneille
 lukijoille omaa tietoaan leipomiseen liittyen - kannattaa vilkaista myös reseptien
 alle syntyneitä keskusteluja, joiden kautta blogin kirjoittaja ja lukijat ovat 
 vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Vastaavan blogin pitäminen toimii varmasti myös
 arjen oppimista vahvistavana, kun bloggaajalla on varmasti blogin kautta itsenäistä
 harrastelua enemmän motivaatiota kokeilla uusia asioita ja dokumentoida niitä blogiinsa.

Joillekin harrastuksesta saattaa tulla myös ansaintakeino, kun blogi saa riittävästi lukijoita, jolloin blogin käyttö ammattimaistuu. Lisää aiheesta löytyy tämän blogioppaan osiosta Monta tapaa käyttää blogeja.

Nykyisin blogien käyttöönotto on todella helppoa, ja lähes kuka tahansa saa helposti perustettua blogin tietokoneen peruskäyttötaidoilla. Verkkojulkaisemiseen liittyvät perusasiat eivät kuitenkaan välttämättä ole kaikilla hallussa eikä niistä ole käsitystä. Tämän blogioppaan tuotantoprosessin yhteydessä päätettiinkin perustaa tästä syystä Viisautta verkkojulkaisemiseen -niminen wikikirja, jossa näitä perusasioita voidaan tuoda esiin myös vähemmän teknisesti suuntautuneille käyttäjille ymmärrettävällä tavalla.

Työelämä, organisaatiot ja yritykset bloginkäyttäjinä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tämä osio löytyy Organisaatiot bloginkäyttäjinä omana alisivunaan.

Yhdistykset, seurat ja järjestöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Monella yhdistyksellä, seuralla ja järjestöllä on yksi tai useampi blogi, jolla organisaatio tiedottaa tapahtumistaan.

 Esimerkiksi Tampereen yliopiston historiaopiskelijat Patina ry on tehnyt blogin avulla kotisivut, 
 joissa blogiominaisuutta voi hyödyntää ajankohtaistiedotuksessa staattisten sivujen rinnalla.  
 Sivuille saa helposti jakoon ja arkistoon kokouskutsut, muistiot ja pöytäkirjat. Blogimuotoisia 
 "kotisivuja" voidaan päivittää vaivatta ja eri henkilöt voivat siihen osallistua. 

Jos blogissa on sallittu kommentointi, sen avulla voidaan tarvittaessa käydä verkkokeskustelua yhdistyksen asioista. Halutessa blogia voi käyttää pelkkään sisäiseen tiedotukseen: blogin voi helposti sulkea niiltä, jotka eivät kuulu yhdistykseen.

Oppilaitokset, oppilaat, opiskelijat, opettajat ja ohjaajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oppilaitokset käyttävät blogeja eri tavoin. Oppilaitosblogeja käytetään mm. uutisointiin, tiedottamiseen, asiantuntijaverkostojen viestintään, rekrytointiin ja alumnitoimintaan. Blogialustat tarjoavat joustavan ja nopean välineen oppilaitoksen ulkoiseen viestintään ja markkinointiin. Usealla rehtorilla on oma blogi, jonka avulla koulun ja rehtorin työn arkea esitellään kiinnostuneille lukijoille, kuten vanhemmille, muille rehtoreille, opettajille ja oppilaille.

 Esimerkiksi Auroran koulussa rehtori pitää omaa pedagogiikkaa-blogia, 
 jonka avulla lähetetään myös koulun viikkotiedote. 
 Vihtiläisen Jokikunnan koulun rehtorin blogi toimii myös hyvänä johtamisen työkaluna, 
 jonka avulla rehtori pystyy mm. testaamaan uusia ideoita ennakkoon.
 Tampereen ammattikorkeakoulussa eri koulutusohjelmilla on omia blogeja, 
 joissa kerrotaan opiskeluun ja opiskelualaan liittyviä asioita. Kirjoittajina on sekä opettajia 
 että opiskelijoita. 

Blogeja käytetään oppilaitoksissa myös oppimisen ja opetuksen tukena. Yleensä käyttö vaatii tässä tapauksessa jonkin verran ohjaamista, erityisesti suhdetta muihin opiskelussa käytettäviin verkkovälineisiin ja menetelmiin kannattaa avata opiskelijoille. Blogien opetuskäyttöön syvennytään enemmän tämän oppaan luvussa Blogien käyttö opetuksessa.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Kinuskikissa hurmaa leivoksillaan netissä Länsiväylä. 10.12.2010. Suomen lehtiyhtymä. Viitattu 17.3.2010.
Viisautta blogin käyttöön -kirjan sisällysluettelo
Etusivu 1. Johdanto 2. Blogien käytön aloittaminen 3. Perusasioita blogeista ja bloggaamisesta 4. Monta tapaa käyttää blogeja 5. Ketkä käyttävät blogeja? 6. Blogisisällön tuottaminen 7. Blogisanasto 8. Blogikirjallisuutta