Siirry sisältöön

Viisautta blogin käyttöön/Monta tapaa käyttää blogeja

Wikikirjastosta

Blogeja voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin. Monille bloggaaminen on tuttua oman harrastuksen tai muun vapaa-ajan intressin kautta - blogosfääri on pullollaan erilaisia käsityö- ja askartelublogeja, blogeja joissa dokumentoidaan häiden tai muiden suurten juhlien valmistelua sekä päiväkirjamaisia, innokkaiden kirjoittajien elämästä kertovia blogeja. Blogeja voidaan käyttää myös monilla muilla elämänalueilla. Ne soveltuvat hyvin erilaisten hankkeiden ja projektien dokumentointiin, tiedottamiseen sekä ylipäänsä keskusteluun ja toimintaan osallistamisessa. Blogien avulla on myös mahdollista ansaita rahaa, vaikkakin suomalaisten bloggaajien tienestit ovatkin toistaiseksi melko pieniä. Blogit soveltuvat hyvin myös opetuksen tueksi, koska ne mahdollistavat hyvin opitun reflektoinnin sekä opiskeltavien asioiden puntaroinnin eri näkökulmista. Blogien opetuskäyttöä esitellään erikseen omassa luvussaan Blogien käyttö opetuksessa.


Blogien vapaa-ajan- ja harrastekäyttö

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Blogeja käytetään todella paljon oman elämän dokumentoimiseen ja tekemisten ja ajatusten julkaisemiseen laajemmalle yleisölle. Moni aloittaa bloggaamisen jonkin uuden asian, kuten uuden harrastuksen, matkustelun, lapsen odotuksen tai häiden valmistelun yhteydessä - varsin arkisten asioiden puitteissa siis.

 AikaJana häihin -blogissa on dokumentoituna koko hääsuunnitteluprosessi 
 häiden jälkeiseenkin aikaan asti (esim. häämatka). Blogista löytyy paljon hyödyllistä tietoa 
 muillekin häitä suunnitteleville, toisaalta se on myös verkkoon elämään jäävä muisto hääparille 
 häiden jälkeenkin. Bloggaaja mainitsee myös bloginsa etusivulla päivittävänsä blogia myös häiden 
 jälkeen ja vastailevansa vanhoihinkin postauksiin tuleviin kysymyksiin - siinä mielessä tämä 
 blogi on myös esimerkki tiettyyn "projektiin" perustetusta blogista, jonka jälkeinen aikakin on 
 jollakin tavoin huomioitu ja siitä on tiedotettu blogin lukijoille.

Internetin käyttö on hyvin yleinen vapaa-ajanviete monille. Usein törmää tilanteisiin, joissa verkkomaailma ja "oikea" elämä verkon ulkopuolella asetetaan vastakkain ja kilpailevaan asemaan keskenään. Näiden kahden näennäisesti erilaisen maailman ei kuitenkaan tarvitse kilpailla toistensa kanssa, vaan verkkomaailma voi täydentää fyysisessä maailmassamme tapahtuvia asioita (ja tietysti toisinkin päin, eli verkon kautta saattaa löytyä uusi, mielenkiintoinen harrastus). Omaa harrastetta voi jatkaa verkossa keräämällä mielenkiintoisia linkkejä omaan blogiin, joiden kautta löytää nopeasti tarvittaessa lisätietoa, samalla tämän tiedon voi jakaa helposti muille harrastajille. Oman sukankutomisprojektin edistymistä voi dokumentoida blogiin, ja saada sen kautta vastineeksi kommentteja ja hyödyllisiä vinkkejä muilta kutomisesta innostuneilta. Seuratoiminnassa voidaan patikkaretken suunnittelua toteuttaa verkossa fyysisten kokoontumisten välillä ja blogin kautta keskustella muiden suunnitteluun osallistuvien kanssa siihen liittyvistä asioista.

Blogien käyttö opetuksessa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tämä osio löytyy omana alisivunaan.

Blogien käyttö tiedottamisessa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksi suosittu blogien käyttökohde voi olla tiedottaminen. Erilaiset organisaatiot voivat tiedottaa nykyaikaisesti, nopeasti ja helposti omasta toiminnastaan blogien kautta. Organisaation webbisivut voidaan rakentaa blogialustalle, joka sallii myös erillisten staattisten sivujen luomisen osaksi blogia.

Blogi tiedotusvälineenä voi olla sitouttamisen väline, kun sen kautta välitetään sellaista tietoa organisaation toiminnasta (esimerkiksi ennakkotietoa tulevista tapahtumista tai uusista tuotteista), jota ei saa muuta kautta, ainakaan yhtä nopeasti.

Tampereen yliopiston rehtorin ja vararehtorien Rehtoriblogi julkaistiin syyskuussa 2009 ja on sittemmin toiminut yhtenä rehtorien keskeisimmistä viestintäkanavista. Blogin olemassaolon ajoittuessa Tampereen yliopiston organisaatiomuutoksiin, on blogista muodostunut muutosprosessia rehtorien näkökulmasta olennaisesti avaava tiedotuskanava.

Blogien käyttö keskusteluun ja toimintaan osallistamisessa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Monet organisaatiot käyttävät blogeja hyödyksi voidakseen osallistua itse heitä koskevaan keskusteluun aktiivisena toimijana ja toisaalta myös osallistaakseen vaikkapa heidän tuotteistaan ja toiminnastaan kiinnostuneita henkilöitä blogikeskustelujen kautta. Yksityishenkilöt saattavat myös haluta synnyttää keskustelua heitä kiinnostavista asioista tai osallistua siihen blogien kautta. Tällöin motivaattorina blogin kirjoittamiseen on halu olla mukana nykyajassa, ja on ymmärretty blogien merkitys tärkeänä nykypäivän viestintäkanavana.

 Muun muassa Finnairilla on omien työntekijöidensä blogeja listattuna virallisen www-sivuston
 alisivulle - ks. http://blogit.finnair.fi.

Blogit hanke- ja projektityössä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Projektit ja hankkeet tarvitsevat edullisen, nopean ja yksinkertaisen välineen projektin viestintään ja tiedottamiseen. Blogi on helppo väline tiedottaa oman hankkeen tai projektin tekemisistä ja aikaansaannoksista. Hanketyö on monesti verkostomaista ja nopealiikkeistä, joten blogi soveltuu siitäkin syystä muodoltaan ja toimintaidealtaan hyvin hankkeiden käyttöön. Blogi tukee hyvin projektityön läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, koska sen kautta on helppo saada ideat jakoon ja jatkokehittelyyn sekä välttää myös päällekkäisyyttä projektien osalta.

Projekti- tai hankeblogilla voi olla useita erilaisia kohderyhmiä. Rahoittajien kannalta on kätevää, saada yhdestä paikasta yhdellä silmäyksellä tietoa hankkeen etenemisestä. Usein rahoittaja toivoo myös rahoittamalleen hankkeelle näkyvyyttä, jota on helppo saada blogin kautta. Projektin tai hankkeen kehittämisympäristölle eli projekti-/hanketoimijoille blogi tarjoaa kätevän tiedotus- ja keskustelukanavan projektin asioista ja etenemisestä. Eri lukijaryhmille, kuten asiantuntijoille, tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille projektien blogit ovat parhaimmillaan upeita tiedonlähteitä alan kehitykseen, keskustelunaiheisiin, uutisiin ja tutkimuksiin. Projektiblogeja seuraamalla voi saada tietoa asiantuntijaverkostoista ja käytännön osaajista projektin aihepiiriin liittyen.

Projektissa tai hankkeessa bloggaaminen onnistuu parhaiten, jos projektin toimijoissa on edes yksi tekemiseen motivoitunut kirjoittaja. Yksi motivoitunut ei ole paljon, mutta se on välttämätön, jotta blogi vakiintuu projektin toimintatavaksi. Ongelmana alkuvaiheessa voi olla rinnakkaisten viestintä- ja keskustelukanavien käyttö, mm. sähköposti ja blogi saattavat toimia päällekkäin. Mikäli blogia halutaan käyttää projektin ensisijaisena keskustelukanavana, keskustelua kannattaa tietoisesti koettaa ohjata blogin puolelle vaikkapa siten, että vain tärkeistä asiosita laitetaan sähköpostia, muista asioista käydään keskustelua blogikirjoitusten kautta. Toki intensiivisempään keskusteluun blogi ei välttämättä ole paras mahdollinen väline, vaan tällöin reaaliaikaisemmat keskusteluvälineet saattavat olla tarpeellisia. Monista blogialustoista on mahdollista tilata blogikirjoitukset sekä syötteinä syötteenlukijaan tai omaan sähköpostiin, joten niiden seuraamiseen on usein valittavissa kullekin parhaiten soveltuva kanava.

 Esimerkkinä projektiblogista toimii esimerkiksin tämän blogioppaan tuotannon tueksi 
 perustettu projektiblogi. 
 Myös ESR-rahoitteisessa Avara museo -hankkeessa on käytössä oma projektiblogi.

Projekti on usein useiden eri toteuttajien, toimijoiden, asiantuntijoiden ja tutkijoiden verkosto. Jotta myös bloggaamista aloitteleva hanke pääsisi urallaan alkuun, kannattaa aloittaa konkreettisista ja suhteellisen neutraaleista sisällöistä. Myönteisen lumipalloefektin tavoittelu toiminee aloittelevan bloggaajan tai aloittelevan hanketyöntekijän lähestymistavaksi.

 1. Dokumentointi
 2. Viestintä
 3. Markkinointi
 4. Ideoinnin ja keskustelun esiinnostaminen
 5. Työn läpinäkyvyyden lisääminen / vrt. dokumentointi

Projekti- tai hankeblogissa voidaan dokumentoida kehittämistyötä sekä kuvata projektin arkityötä. Projektiblogissa voidaan myös vinkata erilaisista tapahtumista tai aineistoista (verkkovinkit ja kirjat ym.).

Blogien käyttö ansaitsemistarkoituksessa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Blogeilla voi myös tienata rahaa niiden kautta saatavilla mainostuloilla. Harrastuskäytöstä alkaneita blogeja on saattanut alkaa seuraamaan iso joukko lukijoita. Blogin kirjoittaja on saattanut alkaa tällöin hyödyntämään mainoksia sivuillaan, ja blogi on tarjonnut näin myös mahdollisuuden rahan ansaitsemiseen.

Harvemmin blogi kuitenkaan perustetaan heti lähtökohtaisesti ansaitsemistarkoitukseen. Enemminkin ansaintamahdollisuudet syntyvät blogin saaman julkisuuden ja merkityksen kautta, ja siten voi mahdollistaa myös oikean liiketoiminnan synnyttämisen.

Useita erilaisia tapoja blogilla ansaitsemiseen on listattu Bloggaajat.com -sivun artikkelissa. Artikkelissa myös todetaan, että blogeilla ei Suomessa ansaita suuria summia, edes suosituimmilla blogeilla.[1]

Blogien käyttö oman osaamisen osoittamisessa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Blogeja voidaan käyttää hyödyksi myös oman osaamisen osoittamisessa portfoliotyylisesti. Mikäli blogiin kootaan säännöllisesti aineistoa esimerkiksi oman opintouran ajalta, muodostuu erittäin hyvä paketti, jota voi esitellä myös oman cv:n kautta työnhaussa omien taitojen osoittamiseen. Etuja blogin käyttämisessä portfolion luomiseen on erityisesti aidon vuorovaikutteisuuden mahdollisuus sekä blogin automaattinen arkistointi: toisin kuin staattinen portfolio on blogi on elävä ja vuorovaikutteinen sivusto.

 1. 21 toimivaa tapaa tehdä rahaa netissä blogin avulla Bloggaajat.com -sivusto. 7.7.2010. Petteri Ollila. Viitattu 17.3.2011.

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

21 toimivaa tapaa tehdä rahaa netissä blogin avulla -artikkeli Bloggaajat.com -sivustolla

Vierityspalkki-sivuston artikkeli blogeilla ansaitsemisesta

Tienaa blogillasi -kurssi on Bloggaajat.com -blogin tarjoama maksuton 7 päivää kestävä kurssi blogin avulla ansaitsemisesta kiinnostuneelle.

Suomalaiset bloggaajat eivät tienaa suuria summia -artikkeli Helsingin Sanomissa 30.8.2009.

Viisautta blogin käyttöön -kirjan sisällysluettelo
Etusivu 1. Johdanto 2. Blogien käytön aloittaminen 3. Perusasioita blogeista ja bloggaamisesta 4. Monta tapaa käyttää blogeja 5. Ketkä käyttävät blogeja? 6. Blogisisällön tuottaminen 7. Blogisanasto 8. Blogikirjallisuutta