Siirry sisältöön

Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen/Sanasto

Wikikirjastosta

Augmentointi - tapahtuma, joka lisätyn todellisuuden sovelluksessa seuraa markkerin tai paikan tunnistamisesta

Avatar - virtuaalihahmo, joka edustaa tyypillisesti virtuaalimaailman käyttäjää ja jonka kautta käyttäjä toimii virtuaalimaailmassa liikkuen ja ollen vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien ja virtuaalimaailman objektien kanssa

GPS (Global Positioning System) on Yhdysvaltain puolustusvoimien luoma satelliittinavigaatiojärjestelmä, joka tarjoaa paikka- ja aikaperusteista tietoa neljän tai useamman satelliitin sijainnin perusteella

Gyroskooppi - suunnan mittaamiseen tai säilyttämiseen kehitetty laite, joka perustuu liikkeen säilymisen lakiin. Gyroskooppeja käytetään mm. osana mobiililaitteita, jolloin ne kertovat eri sovelluksille laitteen orientaation ja mahdollistavat siten muun muassa eri kulmista luotavien näkymien toteuttamisen suhteessa niiden avulla tarkasteltaviin kohteisiin

Lisätty todellisuus - tietokoneen luoman näkymän yhdistämistä fyysiseen ympäristöön reaaliaikaisesti erilaisten näyttöjen avulla

Markkeri - lisätyn todellisuuden sovellusten tunnistamat kuviokoodit, joiden perusteella ne esittävät tietokoneen luomia objekteja reaalimaailman objektien yhteydessä

POI (Point Of Interest) - mielenkiintoinen paikka, joka merkitään kartalle ja voidaan tunnistaa koordinaattiensa perusteella erilaisissa paikkatietosovelluksissa

QR-koodi (Quick Response code) - kaksiuloitteinen kuviokoodi

Referenssikuva - kuva, josta lisätyn todellisuuden sovelluksessa määritellään augmentointi tapahtuvaksi (ks. Augmentointi)

Virtuaali-identiteetti (verkkoidentiteetti, internet-identiteetti, internetpersoona) - sosiaalinen identiteetti, jonka internetin käyttäjä luo hyödyntääkseen verkkoyhteisöjä ja sivustoja

Virtuaalimaailmat - kolmiulotteinen, ei-pelillinen ympäristö, joissa käyttäjä liikkuu ja kommunikoi luomansa virtuaalihahmon eli avatarin avulla

2D - kaksiulotteinen

3D - kolmiulotteinen

Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen -kirjan sisällysluettelo
Etusivu 1. Johdanto 2. Virtuaalimaailmat 3. Lisätty todellisuus 4. Virtuaalimaailmojen ja lisätyn todellisuuden tulevaisuus 5. Sanasto 6. Kirjallisuutta