Siirry sisältöön

Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen

Wikikirjastosta
Oppaan painetun version kansi.

Mitä virtuaalimaailmat ovat? Entä lisätty todellisuus? Katso Wikipedian tekstit virtuaalimaailmoista ja lisätystä todellisuudesta.

Millaisiin tarkoituksiin virtuaalimaailmoja ja lisättyä todellisuutta voi ja kannattaa käyttää? Miten virtuaalimaailmojen ja lisätyn todellisuuden käyttö aloitetaan? Vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin löydät tästä oppaasta.

Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen -aineisto on tarkoitettu opasmateriaaliksi kaikille näistä teknologioista ja niiden käytöstä kiinnostuneille, niitä käyttäville tai niiden käyttöä suunnitteleville. Materiaalissa pyritään tuomaan esiin erilaisia näkökulmia ja käyttökohteita, kuten opetuskäyttö, hyödyntäminen kansalais- ja yritystoiminnassa sekä markkinoinnin apuvälineenä.

Materiaalin tuottamiseen ja jalostamiseen saavat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Tutustu aineistoon, muodosta mielipiteesi ja muokkaa, lisää tai poista tekstiä tarvittaessa. Viisaus virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen jalostuu samalla.

Tutustu kokemuksiin virtuaalimaailmojen käytöstä

Tutustu kokemuksiin lisätyn todellisuuden käytöstä

Sisällys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1. Johdanto
Johdannossa on kerrottu tiivistetysti oppaasta, lisäksi siinä valotetaan lyhyesti peruasioita virtuaalimaailmoista ja lisätystä todellisuudesta.
2. Virtuaalimaailmat
Luvussa luodaan katsaus virtuaalimaailmoihin - mitä ne ovat, mihin niitä voidaan käyttää sekä mitä toimivien virtuaaliympäristöjen suunnittelussa pitäisi huomioida. Lisäksi esitellään hieman tarkemmin muutamaa erilaista virtuaalimaailmaa. Myöskään virtuaalimaailmojen laatunäkökohtia ei ole unohdettu - niitä tarkastellaan pääluvun viimeisessä osiossa.
3. Lisätty todellisuus
Luvussa kerrotaan lukijalle, mitä lisätty todellisuus on ja samoin kuin virtuaalimaailmoja käsittelevässä luvussa, siinä esitellään erilaisia lisätyn todellisuuden käyttökohteita. Muutamia lisätyn todellisuuden selaimia esitellään lyhyesti, samoin muutamia tuotantovälineitä. Myös lisätyn todellisuuden osalta tarkastellaan laatuun liittyviä näkökulmia.
4. Virtuaalimaailmojen ja lisätyn todellisuuden tulevaisuus
Tämän kokoavan luvun tarkoitus on luoda lukijalle näkymä virtuaalimaailmojen ja lisätyn todellisuuden tulevaisuuteen sekä tuoda esiin muutamia niihin liittyviä teknologioita ja niiden myötä tapahtuvaa teknologioiden konvergoitumista.
5. Sanasto
Kirjan loppuun on lisätty sanasto-osuus aihealueeseen keskeisesti liittyvistä termeistä.
6. Kirjallisuutta
Kirjallisuus-lukuun voi tehdä lisäyksiä aihealueeseen liittyvistä hyvistä kirjallisuusviitteistä.

Kohderyhmä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Laajasti kaikki kansalaiset
  • Kansalaisjärjestöt
  • Opetusta ja koulutusta järjestävät tahot
  • Organisaatiot ja yritykset

Tausta ja siemenversion tekijät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Materiaalin tuottaminen on aloitettu ESR-rahoitteisen Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) -hankkeen Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (3DM) -osahankkeen kokoonkasaamassa vertaistuotantoryhmässä. Siemenversio tuotetaan syyskuun 2012 ja maaliskuun 2013 välillä. Ideointiin ja kirjoittamiseen ovat osallistuneet seuraavat kirjan aihepiirin parissa toimivat henkilöt: Joanna Kalalahti, Tuija Marstio, Anna-Kaisa Sjölund, Päivi Svärd, Riitta Liski, Päivi Jäväjä, Tarmo Toikkanen, Ari-Matti Auvinen, Kaisa Honkonen-Ratinen ja Pauliina Mäkelä.

Ydinversion valmistuttua materiaali jää elämään ja muotoutumaan käyttötarpeen mukaan. Tuotantoon voivat osallistua kaikki halukkaat.


Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO2-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY-keskus.

Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen -kirjan sisällysluettelo
Etusivu 1. Johdanto 2. Virtuaalimaailmat 3. Lisätty todellisuus 4. Virtuaalimaailmojen ja lisätyn todellisuuden tulevaisuus 5. Sanasto 6. Kirjallisuutta