Siirry sisältöön

Wikikirjasto:Tekijänoikeudet

Wikikirjastosta

Wikikirjasto-projektin tavoitteena on luoda vapaasti saatavissa oleva kirjakokoelma. Käyttämämme GFDL-lisenssi takaa vapaan pääsyn Wikikirjaston sisältöön samaan tapaan kuin vapaaohjelmistoihin on vapaa pääsy. Wikikirjaston sisältöä saa siis kopioida, muokata ja levittää, mutta vain mikäli edelleenjaettavien versioiden lisenssiehdot ovat samat, ja selkeästi ilmoitetaan Wikikirjasto tietolähteeksi.

GFDL-lisenssi[muokkaa wikitekstiä]

Wikikirjaston päämäärien mahdollistamiseksi on kaikki Wikikirjastossa julkaistava teksti yleisön saatavissa GNU Free Documentation Licensen (GFDL) ehtojen mukaisesti. Koko teksti on saatavissa englanniksi osoitteesta Wikipedia:Text of the GNU Free Documentation License. Englannin kielinen versio katsotaan laillisesti sitovaksi, koska Wikikirjaston palvelin sijaitsee Yhdysvalloissa

Kaikkien Wikikirjaston sivujen tekstiä saa kopioida, levittää ja muokata Free Software Foundationin julkaiseman GNU Free Documentation Licensen 1.1 tai minkä hyvänsä myöhemmän version mukaisesti. GNU Free Documentation Licensen määritelmien mukaisia kansitekstejä ("Cover Texts") tai vakiolukuja ("Invariant Sections") ei saa käyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että artikkelit tulevat pysymään ikuisesti vapaasti levitettävinä. Kuka tahansa saa käyttää niitä alla esiteltävien rajoitusten mukaisesti. Rajoitusten tarkoitus on varmistaa artikkelien pysyminen vapaasti levitettävinä.

Wikikirjaston käyttö lähteenä[muokkaa wikitekstiä]

Voit halutessasi käyttää osia Wikikirjastosta kirjassa, artikkelissa, verkkosivulla tai muussa julkaisussa, mutta sinun on noudatettava GFDL:n ehtoja, mikä sisältää muun muassa seuraavat velvoitteet:

  • julkaisusi on lisensoitava GFDL:n mukaisesti,
  • sinun on ilmoitettava alkuperäisen artikkelin lähde (luku 4B), ja
  • sinun on kerrottava missä alkuperäinen teksti on saatavilla (luku 4J). (Wikikirjaston sivun alkuperäinen teksti on sen wiki-teksti.)

Esimerkiksi Wikikirjaston artikkelia "Baarikaappi" käyttävän artikkelin tekijänoikeushuomautus voisi olla seuraava:

Tämä artikkeli on lisensoitu GNU Free Documentation Licensen mukaisesti, eli voit kopioida ja muokata sitä vapaasti niin kauan kuin koko työ, mukaan lukien lisäykset, julkaistaan yksinomaan GNU Free Documentation Licensen mukaisesti lisensoituna. Lisenssin yksityiskohdat ovat nähtävissä osoitteessa http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html. Tässä artikkelissa käytetään materiaalia Wikikirjaston kirjasta "Baarikaappi", joka on saatavissa osoitteesta http://fi.wikibooks.org/wiki/Baarikaappi.

Ilman tekijän lupaa kuvia ja tekstiä voi lainata Wikikirjastoon vain erityistapauksissa. Tällaisia erityistapauksia ovat muun muassa kuvat taideteoksista, kuvakaappaukset ja tekijänoikeudeltaan vanhentuneet teokset. Ensisijaisesti Wikikirjastossa käytetään materiaalia ainoastaan tekijänoikeuksien omistajan luvalla.

Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet[muokkaa wikitekstiä]

Jos lähetät materiaalia Wikikirjastoon, lisensoit sen samalla GFDL:n mukaisesti, lukuun ottamatta kansitekstejä ("Cover Texts") ja vakiolukuja ("Invariant Sections"). Jotta voisit lähettää materiaalia, sinulla on oltava oikeus tämän lisensoinnin tekemiseen, eli joko

  • sinulla on tekijänoikeus kyseiseen materiaaliin, esimerkiksi koska olet kirjoittanut sen itse, tai
  • olet hankkinut materiaalin lähteestä, joka sallii GFDL:n mukaisen lisensoinnin, esimerkiksi koska materiaali on julkista tai julkaistu GFDL-lisenssillä.

Ensimmäisessä tapauksessa tuottamasi materiaalin tekijänoikeudet säilyvät sinulla. Voit julkaista ja lisensoida sen uudelleen haluamallasi tavalla. GFDL-lisenssiä ei kuitenkaan voi poistaa, eli Wikikirjastoon sijoitettu GFDL:n mukaan lisensoitu materiaali pysyy GFDL:n mukaan lisensoituna ikuisesti. Toisessa tapauksessa, siis käyttäessäsi ulkopuolista GFDL-materiaalia, sinun on ilmoitettava alkuperäinen lähde historiasivulla tai keskustelusivulla ja annettava linkki alkuperäiskopion verkko-osoitteeseen. Jos alkuperäismateriaali vaatii GFDL:n mukaisia vakiolukuja ("invariant sections"), sinun on liitettävä ne Wikikirjaston sivulle. Sekä ulkopuolinen materiaali että GFDL:n mukainen vakiolukuja sisältävä teksti on syytä korvata itse tuotetulla tai muulla vapaammin lisensoidulla tekstillä, milloin se vain on mahdollista.

Erityisluvat[muokkaa wikitekstiä]

Jos saat tekijänoikeuden haltijalta Wikikirjaston lisenssiehtojen mukaisen erityisluvan, siitä on ilmoitettava (nimet ja päivämäärät mukaan lukien). Laita ilmoitus kuvan (tai muun tiedoston) kuvailusivulle, Viitteet-lukuun tai artikkelin keskustelusivulle. Alkuperäiset GFDL:n mukaan lisensoidut tai julkiset kuva- ja äänitiedostot ovat paljon parempia kuin rajoitetulla luvalla käytetyt tiedostot. Osoitteessa Wikipedia:Boilerplate request for permission on kirjepohja, jossa pyydetään tekijänoikeuden haltijaa antamaan lupa julkaista työ GFDL:n mukaisesti.

Älä koskaan käytä muiden tekijänoikeuksia loukkaavaa materiaalia. Se voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin ja vahingoittaa projektia. Jos et ole varma, kirjoita materiaali itse.

Huomaa että tekijänoikeuslaki suojelee ajatusten luovaa ilmaisua, ei itse tietoa tai ajatuksia. On siis täysin laillista lukea esim. tietosanakirjan artikkeli (tai jokin muu teos), muotoilla se uudelleen omin sanoin ja lähettää se Wikikirjastoon (Katso myös plagiointi).

Tekijänoikeuden suojaamiin teoksiin linkittäminen[muokkaa wikitekstiä]

Tekijänoikeuden suojaamiin teoksiin linkittäminen ei yleensä ole ongelma, kunhan varmistut, ettei kyseessä oleva sivu loukkaa jonkun muun tekijänoikeuksia. Tekijänoikeuksia loukkaaviin sivuihin ei pidä linkittää. Tekijänoikeutta rikkovaan materiaaliin linkittäminen saattaa olla tekijänoikeusrikkomus.

Jos löydät tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia[muokkaa wikitekstiä]

Jos löydät tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia Wikikirjastosta merkitse se jommalla kummalla allaolevalla mallineella kyseiselle sivulle. Muista antaa URL tai muu viittaus alkuperäiseen lähteeseen. Ylläpito tarkistaa tilanteen ja toimii sen mukaisesti.

Joissakin tapauksessa kyseessä on väärä hälytys. Tekstin lähettäjä voi itse asiassa olla alkuperäisen tekstin tekijä. Tällöin hänellä on oikeus julkaista se Wikikirjastossa GFDL:n mukaisesti. Joskus muualta verkosta voi löytyä Wikikirjastosta kopioitua tekstiä. Molemmissa tapauksissa on hyvä ilmoittaa asiasta keskustelusivulla, jotta väärä hälytys ei toistu tulevaisuudessa.

Jos kyseessä on tekijänoikeuden loukkaus, ylläpito poistaa suojatun materiaalin, ilmoittaa keskustelusivulla loukkauksesta sekä antaa alkuperäisen lähteen. Jos tekijältä saadaan myöhemmin lupa, materiaali voidaan palauttaa sivulle.

Mikäli käyttäjä jatkaa tekijänoikeuksien suojaaman materiaalin postittamista asianmukaisten varoitusten jälkeen, häntä voidaan projektin suojelemiseksi estää kirjoittamasta.

Mallineet[muokkaa wikitekstiä]

  • {{Kopio}} – suora kopio ja poistetaan saman tien
  • {{Tekijänoikeus}} – epäilty rikkomus, joka vaatii tarkistamista