Siirry sisältöön

S2 Erilaisia elämäntapoja/Maailman kulttuuripiirit

Wikikirjastosta
Kulttuurien kirja – Sisällysluettelo
Mitä kulttuuri tarkoittaa?
Maailman kulttuuripiirit
Vähemmistökulttuurit
Suomalaisia kulttuurivähemmistöjä: Suomen romanit
Suomalaisia kulttuurivähemmistöjä: Saamelaiset ovat alkuperäiskansa
Suomalaisia kulttuurivähemmistöjä: Suomenruotsalaiset ovat ruotsia äidinkielenään puhuvia suomalaisia
Suomalaisia kulttuurivähemmistöjä: Maahanmuuttajat tuovat mukanaan lähtömaansa kulttuuria

Maailmaa on jaettu alueisiin vallitsevan kulttuurin mukaan

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Yksi tapa jakaa maailmaa kulttuuripiireihin. Jako on karkea, ja sen voisi tehdä muillakin tavoin. Esimerkiksi kannattajamäärässä mitattuna maailman suurin muslimimaa on Indonesia, mutta tässä jaottelussa Indonesia luetaan kaakkoisaasialaiseen kulttuuripiiriin.
Yksi tapa jakaa maailmaa kulttuuripiireihin. Jako on karkea, ja sen voisi tehdä muillakin tavoin. Esimerkiksi kannattajamäärässä mitattuna maailman suurin muslimimaa on Indonesia, mutta tässä jaottelussa Indonesia luetaan kaakkoisaasialaiseen kulttuuripiiriin. Saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla sitä.

Jos sinulla on luokkakavereita, joiden suku on joskus muuttanut Suomeen jostain muualta, olet ehkä huomannut, että teillä saattaa olla jotain erilaisia tapoja. Tämä johtuu siitä, että kaikkialla maailmassa ihmiset eivät elä samalla tavalla.

Kulttuureita tutkivat ihmiset ovat jakaneet maailmaa eri tavoin kulttuurialueisiin tai -piireihin. Kulttuuripiireihin voidaan jakaa esimerkiksi alueen

  • valtauskonnon perusteella
  • perinteiden perusteella
  • ihmisten arvojen perusteella
  • valtakielen perusteella
  • jonkin aluetta yhdistävän historiallisen asian perusteella.

Alueille annetut nimet sekä rajat ovat ihmisten kehittämiä vakiintuneita nimityksiä, ja jakoja voidaan tehdä eri tavoin käyttötarkoituksesta riippuen.

Kulttuurialueen nimi tulee alueen vallitsevasta eli näkyvimmästä kulttuurista, mutta samalta alueelta voi löytää valtakulttuurista eroaviakin kulttuurisia piirteitä. Esimerkiksi länsimaisessa kulttuuripiirissä elävät ihmiset eivät kaikki elä samalla tavalla, mutta karkeasti yleistäen alueen kulttuurissa on jotain sellaista, että aluetta voidaan nimittää yhteisnimityksellä länsimainen kulttuuri. Alueiden rajat eivät myöskään läheskään aina oikeasti ole niin selkeä- ja tarkkarajaisia kuin kartalla saattaa näyttää. Jaot ovat keinotekoisia mutta ne helpottavat kulttuureista keskustelemista.

Oheinen kartta on karkea yleistys kulttuureista, ja kulttuuripiirit voidaan jakaa vielä pienempiin kulttuuripiireihin. Esimerkiksi länsimainen kulttuuri voidaan jakaa vielä pienempiin pohjoisamerikkalaiseen (joskus myös angloamerikkalainen) ja eurooppalaiseen kulttuuriin. Eurooppalaisen kulttuurin sisältä voidaan puolestaan erottaa esimerkiksi eteläeurooppalainen ja länsieurooppalainen. Länsieurooppalaisesta kulttuurista on mahdollista erottaa omakseen myös hieman muusta länsieurooppalaisesta kulttuurista eroava pohjoismaalainen kulttuuri. Samalla tavoin esimerkiksi itäaasialaisesta kulttuurista voidaan tarvittaessa erottaa omaksi osakseen esimerkiksi japanilainen kulttuuri.

Stereotypia tarkoittaa yksinkertaistettua käsitystä ihmisryhmästä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

"Saksalaiset ovat tarkkoja ja pitävät kiinni aikatauluista." "Suomalaiset ovat hiljaisia ja vetäytyviä, mutta luotettavia, ja he pitävät saunasta ja jääkiekosta."

Yllä olevat lausahdukset ovat esimerkkejä stereotypioista, joita usein kuulee. Stereotypia tarkoittaa yksinkertaistettua käsitystä jostain ihmisryhmästä. Stereotypiassa tehdään yksinkertaistus olettamalla, että kaikki tiettyssä kulttuurissa elävät ihmiset ovat tietynlaisia. Stereotypioissa ei oteta huomioon ihmisten sitä, että me kaikki olemme ensisijaisesti yksilöitä ja meillä on esimerkiksi erilaisia taitoja ja mielenkiinnon kohteita. Yleistäminen ja stereotypioiden käyttö on ihmiselle luontainen tapa jäsentää maailmaa ja ne tekevät maailman hahmottamisesta helpompaa.

Kulttuurien tunteminen on hyödyllistä, sillä kulttuuria tuntemalla voidaan ymmärtää tietyn alueen ihmisiä paremmin. Ei kuitenkaan pidä olettaa, että kaikki kyseisen kulttuurin ihmiset toimisivat aina samalla tavoin. Vaikka sauna ja jääkiekko olisivatkin tärkeä osa suomalaista kulttuuria, ei pidä olettaa, että kaikki suomalaiset näistä pitäisivät. Kun käytämme kulttuurisia stereotypioita, sorrumme yksinkertaistamaan monipuolisen ja -muotoisen kulttuurin sekä sen ihmisyksilöt.

Vaikka stereotypia voikin olla myös positiivinen, eli sanoa jotain mukavaa tietystä kansanryhmästä, olisi hyvä pyrkiä välttämään stereotypioiden käyttöä. Stereotypiat ja ennakkoluulot syntyvät, kun emme tunne toista kulttuuria. Stereotypioita ja ennakkoluuloja voikin helposti häivyttää tutustumalla toiseen. Hyvä neuvo on kohdata toinen ihminen aina ensisijaisesti toisena ihmisena ja vasta sitten tietyn kulttuurin edustajana.

Tehtäviä ja pohdittavaa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]