S2 Erilaisia elämäntapoja/Vähemmistökulttuurit

Wikikirjastosta
Kulttuurien kirja – Sisällysluettelo
Mitä kulttuuri tarkoittaa?
Maailman kulttuuripiirit
Vähemmistökulttuurit
Suomalaisia kulttuurivähemmistöjä: Suomen romanit
Suomalaisia kulttuurivähemmistöjä: Saamelaiset ovat alkuperäiskansa
Suomalaisia kulttuurivähemmistöjä: Suomenruotsalaiset ovat ruotsia äidinkielenään puhuvia suomalaisia
Suomalaisia kulttuurivähemmistöjä: Maahanmuuttajat tuovat mukanaan lähtömaansa kulttuuria

Vähemmistökulttuuri tarkoittaa alueella vähemmistönä olevien ihmisten kulttuuria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alakulttuuri tarkoittaa jonkin kulttuurin osaa. Vähemmistökulttuurit ovat kokonaan omia kulttuurejaan, jotka elävät jollain alueella enemmistökulttuurin rinnalla.
Alakulttuuri tarkoittaa jonkin kulttuurin osaa. Vähemmistökulttuurit ovat kokonaan omia kulttuurejaan, jotka elävät jollain alueella enemmistökulttuurin rinnalla.

Esimerkiksi elämäntavat ja tottumukset, kieli, uskonnot ja uskomukset, perinteet, tärkeänä pidetyt arvot, käyttäytymistä ohjaavat säännöt eli normit sekä tapa ajatella maailmasta ovat kulttuurin osa-alueita. Vaikka kaikki ihmiset ovatkin omanlaisiaan yksilöitä, voidaan tietyltä alueelta yleensä löytää enemmistöryhmä, jonka jäsenille esimerkiksi edellä mainitut kulttuurin osa-alueet tai ainakin osa niistä ovat yhteisiä. Tämän ryhmän kulttuuria kutsutaan alueen enemmistö- eli valtakulttuuriksi.

Monilla alueilla elää valtakulttuurin rinnalla ihmisryhmiä, joilla yksi tai useampi yllä mainituista tai muista kulttuurin osa-alueista eroaa alueen enemmistöstä. Tällaista tietyllä alueella elävän ihmisryhmän valtakulttuurista poikkeavaa kulttuuria kutsutaan vähemmistökulttuuriksi. Kulttuuri voi olla vähemmistönä esimerkiksi valtakulttuurista poikkeavan elämäntavan, uskonnon, kielen tai jonkin muun kulttuurillisen piirteen perusteella. Vähemmistökulttuuri voi erota valtakulttuurista yhdessä tai useammassa kulttuurin osa-alueessa.

Alakulttuuri puolestaan tarkoittaa jonkin tietyn kulttuurin alahaaraa. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomessa nuorisokulttuuri sekä itä- ja länsisuomalainen kulttuuri. Vaikka esimerkiksi nuorisolla on erilainen käyttäytymissäännöstö kuin vanhemmilla suomalaisilla ja itäsuomalaiset tavat eroavat jossain määrin länsisuomalaisista, ne ovat silti kaikki suomalaisen kulttuurin osia. Myös vähemmistökulttuureilla on omia alakulttuureja.

Ihmisryhmä voi olla vähemmistössä myös muuten kuin kulttuurinsa puolesta. Esimerkki tällaisesta vähemmistöstä ovat esimerkiksi seksuaalivähemmistöt.

Pohdi tässä välissä!
  • Pohdi mitä asioita voitaisiin mielestäsi pitää Suomessa valta- eli enemmistökulttuurin piirteinä. (Mikä kieli? Mikä uskontokunta? jne)
  • Millaisissa asioissa nuorisokulttuuri mielestäsi eroaa muusta suomalaisesta kulttuurista? Pohdi asiaa esimerkiksi kielen, pukeutumisen, tapojen ja tärkeinä pidettävien asioiden näkökulmasta.
Tärkeää muistaa!
  • Valtakulttuuri on tietyllä alueella enemmistönä olevan ihmisryhmän kulttuuri.
  • Vähemmistökulttuuri tarkoittaa tietyllä alueella vähemmistönä elävien ihmisten kulttuuria.
  • Alakulttuuri on jonkin kulttuurin osa, mutta kuitenkin osa samaa kulttuuria.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]