Siirry sisältöön

Työoikeus/Yt-menettely

Wikikirjastosta

Lain yhteistoiminnasta yrityksissä (YT-laki 22.9.1978/725) ovat valmistelleet vuonna 1978 työmarkkinoiden keskusjärjestöt. Lain tarkoituksena on yrityksen toiminnan ja työolojen kehittäminen sekä työnantajan ja henkilöstön välisen vuorovaikutuksen tehostaminen, joilla lisätään työntekijöiden ja toimihenkilöiden mahdollisuutta vaikuttaa työtään ja työpaikkaansa koskevien asioiden käsittelyyn.

YT-säännöksiä noudatettava, kun yrityksessä on vähintään 30 työntekijää. Lisäksi lakia on noudatettava, kun työnantaja tuotannollisista ja taloudellisista syistä on irtisanomassa tai uudelleen järjestämässä työoloja, kun toimenpiteet kohdistuvat vähintään 10:een työntekijään.

Neuvottelumenettely[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Osapuolina yhteistoimintamenettelyssä ovat työnantaja ja henkilöstön edustaja(t). Jatkuvaa yhteistoimintamenettelyä varten voidaan perustaa neuvottelukunta osapuolten sopimuksella.

Neuvottelumenettelyn tavoitteena on yhteisymmärrys työantajan ja henkilöstön välillä. Muita tavoitteita ovat mm. henkilöstön informointi päätösten perusteista sekä myös työnantajan informointi henkilöstölle tärkeistä seikoista. Työnantajan on neuvoteltava toimenpiteen perusteluista ja vaikutuksista ja vaihtoehdoista.

Työnantajan tulee antaa henkilöstölle tarpeelliset tiedot yt-menettelyn toteuttamiseksi. Neuvotteluesitys tulee toimittaa kirjallisesti vähintään kolme päivää ennen yt-menettelyn aloittamista. Työnantaja täyttää lain mukaisen neuvotteluvelvoitteen, normaalisti, kun asia käsitelty neuvottelukunnassa. ........_______........

Kesto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Irtisanomisen, osa-aikaistamisen ja lomauttamisen osalta vaaditaan lisäksi, että asiasta on neuvoteltu vähintään 7 päivää. Mikäli toimenpiteet kohdistuvat vähintään 10 henkilöön on asiasta neuvoteltava vähintään 6 viikkoa. Neuvotteluvelvoitteen täytettyään työnantajalla on aina oikeus tehdä päätös haluamallaan tavalla.

TYÖOIKEUS

SisällysTyöoikeus ja yhteiskuntaTyösuhteen aloittaminenOsapuolten velvollisuudetTyöaikaVuosilomaTyösuhteen päättäminenYt-menettelyLisätietoa (muokkaa)