Viisautta wikin tekoon/Wikikirjallisuutta

Wikikirjastosta

Tälle sivulle on koottu lyhyttä kirjallisuuslistaa wikeistä ja niiden käytöstä sekä laajemmin myös vertaistuotannosta. Katso myös listaus vertaistuotannon laadusta . Jos tuntemasi teos puuttuu listasta, lisää se tänne!

Kirjoja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Bruns, A. 2008. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond from Production to Produsage. New York: Peter Lang.

Henriksson, J. & Mikkonen, T. 2008. Wiki-kokemuksia suomalaisissa organisaatioissa. Raportti Wiki-tutkimuksen tuloksista. Hypermedian verkkojulkaisuja, 18.
URL http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-7377-7.pdf

Lietsala, K. & Sirkkunen, E. 2008. Social Media. Introduction to the tools and processes of participatory economy. Hypermedia Laboratory Net Series 17. Tampere: Tampere University Press.
URL http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-7320-3.pdf

Laasonen, M. 2010. Ahdistaako avoimuus? Wikin käyttö tutkimus- ja kehittämishankkeen viestinnässä. Opinnäytetyö (ylempi amk-tutkinto), Metropolia.
URL https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/12737/Laasonen_Milla_Ahdistaako_avoimuus_Theseus.pdf

Lih, A. 2009: The Wikipedia Revolution: How a Bunch of Nobodies Created the World's Greatest Encyclopedia. Hyperion.

Richardson, W. 2006. Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms. Thousand Oaks: Corwin Press.

Suoranta, J. & Vadén, T. 2010. Wikiworld. London: Pluto Press [1]

Tapscott, D. & Williams, A.D. 2006: Wikinomics. Portfolio.

Vaden, T. & Leinonen, T. (toim.). 2008. Wikipedian käyttäjän käsikirja. Tampere: Tampereen yliopiston Hypermedialaboratorio.

Artikkeleita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ferris, S.P. & Wilder, H. 2006. Uses and potentials of Wikis in the Classroom. Innovate 2(5).
URL http://www.innovateonline.info/index.php?view=article&id=258

Fountain, R. 2004. Wiki Pedagogy.
URL http://www.profetic.org/dossiers/rubrique.php3?id_rubrique=110

Giles, J. 2005. Internet encyclopaedias go head to head. Nature 438, 900-90.
URL http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html

Kerwalla, L., Minocha, S., Kirkup, G. & Conole, G. 2009. An empirically grounded framework to guide blogging in higher education. Journal of Computer Assisted Learning 25, pp. 31-42.

Konieczny, P. 2007. Wikis and Wikipedia as a Teaching Tool. International Journal of Instructional Technology & Distance Learning 4(1).
URL http://www.itdl.org/Journal/Jan_07/article02.htm

Notari, M. 2006. How to Use a Wiki in Education: ’Wiki based Effective Constructive Learning’. Proceedings of the WikiSym’06, 21.–23.8.2006, Odense, Denmark.
URL http://www.wikisym.org/ws2006/proceedings/p131.pdf

Parker, K.R. & Chao, J.T. 2007. Wiki as a Teaching Tool. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects 3, pp. 57-72.

Esityksiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteinen, L., Salonen. J. Wikit + opetuskäyttö - Mahdotonko yhtälö? Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009.
URL http://hlab.ee.tut.fi/hmopetus/sosiaalinen-media/wikit-opetuskaytto-mahdotonko-yhtalo

Viisautta wikin tekoon -kirjan sisällysluettelo
Etusivu 1. Johdanto 2. Wikien käytön aloittaminen 3. Wikien erilaiset käyttötavat 4. Wikien erilaiset kohderyhmät 5. Wikin käyttöönottoprosessi 6. Wikisisällön tuottamisprosessi 7. Hyvä wikimateriaali 8. Wiki-

kirjallisuutta