Viisautta wikin tekoon

Wikikirjastosta
Oppaan painetun version kansi.

Mikä wiki on? Katso Wikipedian teksti wikeistä.

Millaisiin tarkoituksiin wikejä voi ja kannattaa käyttää? Voiko isolla joukolla tuottaa yhdessä laadukasta materiaalia esimerkiksi organisaation tai opetuskäyttöön? Miten wikin käyttö aloitetaan? Vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin löydät tästä oppaasta.

Viisautta wikin tekoon -aineisto on tarkoitettu opasmateriaaliksi kaikille wikien käytöstä kiinnostuneille, niitä käyttäville tai niiden käyttöä suunnitteleville. Materiaalissa pyritään tuomaan esiin erilaisia näkökulmia ja käyttökohteita, kuten wikien opetuskäyttö, wikit kansalais- ja yritystoiminnassa, wikien käyttö viestinnässä, projektityön välineenä tai yhteiskirjoittamisessa.

Materiaalin tuottamiseen ja jalostamiseen saavat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Tutustu aineistoon, muodosta mielipiteesi ja muokkaa, lisää tai poista tekstiä tarvittaessa. Viisaus wikin tekoon jalostuu samalla.

Tutustu kokemuksiin wikien käytöstä

Sisällys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1. Johdanto
Johdannossa on kerrottu tiivistetysti oppaasta, lisäksi siinä valotetaan lyhyesti wikien historiaa ja perusluonnetta sekä syitä, miksi ja milloin kannattaa valita wiki.
2. Wikien käytön aloittaminen
Miten alkuun wikien käytössä? Tässä luvussa opastetaan käyttäjää ensimetreillä ja valotetaan uutta wikikäyttäjää mahdollisesti askarruttavista asioista. Vinkkejä myös wikialustan kokeilua varten.
3. Wikien erilaiset käyttötavat
Tässä luvussa selitetään, miten wikien käyttö eroaa kun kyseessä on esimerkiksi työpaikan wiki, projektin wiki tai wikien opetuskäyttö. Opetuskäytölle on oma sivunsa Wikien opetuskäyttö.
4. Wikien erilaiset kohderyhmät
Wikeissä lukijat ovat usein myös kirjoittajia - sitä tärkeämpää pitää kohderyhmä mielessä. Luvussa esitellään wikien käyttöä erilaisten kohderyhmien käyttötarpeiden kannalta (esim. kansalaiset, organisaatiot, ammattiryhmät jne.).
5. Wikin käyttöönottoprosessi
Tässä luvussa kerrotaan, miten wiki otetaan käyttöön organisaatiossa. Luku keskittyy myös wikien tekniseen puoleen. Wikin valinnasta löytyy oma sivunsa Wikin valinta. Käyttöönottoprosessi on luonnollisesti haastavampi organisaatiossa kuin yksittäisten käyttäjien käynnistämänä, koska wikin hyödyllisyys riippuu käyttäjien aktiivisuudesta. Käyttöönotossa saatetaan törmätä muutosvastarintaan.
6. Wikisisällön tuottamisprosessi
Luku valaisee wikien tuottamis- ja kirjoitusprosessia. Mikä wikituottamisessa ja -kirjoittamisessa on erilaista kuin perinteisessä? Miten kirjoitusaktiivisuutta ylläpidetään?
7. Hyvä wikimateriaali
Hyvä wikimateriaali innostaa ja on laadukasta. Mutta miten wikin laatu mitataan tai miten sitä voi edistää?
8. Wikikirjallisuutta
Kirjallisuusviitteitä wikien jatkotutkiskeluun. Huomaa myös materiaalin jokaisen osion lähdeluettelot etsiessäsi aineistoa wikeistä.

Kohderyhmä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Laajasti kaikki kansalaiset
  • Kansalaisjärjestöt
  • Opetusta ja koulutusta järjestävät tahot
  • Yritykset

Tausta ja siemenversion tekijät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Usein yhdessä syntyy parempaa jälkeä kuin yksin tekemällä. Kuvassa kehittämisryhmän ryhmätyön tuloksena syntynyt legokissa.

Materiaalin tuottaminen on aloitettu ESR-rahoitteisen Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeen Wikit ja blogit opetuksessa ja sisältöjen tuottaminen -kehittämisryhmässä. Siemenversio tuotettiin lokakuun 2009 ja maaliskuun 2010 välillä. Ideointiin ja kirjoittamiseen ovat osallistuneet seuraavat wikien parissa toimivat asiantuntijat: Elias Aarnio, Antero Aunesluoma, Ari-Matti Auvinen, Tiina Front-Tammivirta, Joanna Kalalahti, Marko Mäkilä, Juha Pihlaja, Jukka Purma, Anne Rongas, Maija Saraste, Titi Tamminen, Jarmo Tanskanen, Tarmo Toikkanen, Tere Vadén, Outi Vahtila ja Anna Vilhula.

Materiaalintuotanto käynnistyi marraskuussa 2009. Perussisällöt on saatettu valmiiksi maaliskuussa 2010, jonka jälkeen materiaali jää elämään ja muotoutumaan käyttötarpeen mukaan. Tuotantoon voivat osallistua kaikki halukkaat.


Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.

Viisautta wikin tekoon -kirjan sisällysluettelo
Etusivu 1. Johdanto 2. Wikien käytön aloittaminen 3. Wikien erilaiset käyttötavat 4. Wikien erilaiset kohderyhmät 5. Wikin käyttöönottoprosessi 6. Wikisisällön tuottamisprosessi 7. Hyvä wikimateriaali 8. Wiki- kirjallisuutta