Wikijunior Muinaiset kulttuurit/Pohjois-Amerikan intiaanit

Wikikirjastosta
Dan Wauposea esittävä kuva vastaa yleistä käsitystä intiaaneista, joka on syntynyt elokuvien pohjalta.


Pohjois-Amerikan intiaanit olivat mantereen alkuasukkaita.

Intiaanit saapuivat Pohjois-Amerikkaan joskus 25000 - 14000 vuotta sitten. Metsästäjät alkoivat ajan mukana yhä enemmän joillain alueilla viljellä maata. Väestö kasvoi, kulttuuri ja kieli jakautuivat moniin eri ryhmiin.

Intiaaniheimot sotivat monesti keskenään. Kansat vaelsivat usein riistan ja viljelykelpoisen maan perässö esim kylmyyden tai kuivuuden takia. Kieli, elinkeinot, vuotuinen liikkuvuus, asumismuodot, omaisuuden kunnioitus ja sotaisuus vaihtelivat melko paljon alueesta ja ajasta toiseen. Yhteistä oli uskonnon suuri merkitys.

Eurooppalaisten tulo Amerikaan oli intiaaneille suuri onnettomuus. Alussa kontaktit saattoivat ollakin melko rauhanomaisia: kauppasopimuksia ja valkoiset toimivat välittäjinä heimojen välisissä kiistoissa. Intiaanisodat, eurooppalaisten tuomat taudit tappoivat monia intiaaneja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa jatkuvan siirtolaistulvan takia valkoiset rikkoivat kaikki sopimukset, ja veivät intiaaneilta maat. Osa intiaaneista suhtautui myönteisemmin valkoisiin kuin toiset. 1800-luvulla Yhdysvalloissa käytiin monia intiaaniasotia. Niiden jälkeen intiaanit olivat toisen luokan kansalaisia.

Silti intiaanien perintö elää yhä joissain paikoissa, ja alkuperäiskansat vaativat yhä kärkkäämmin oikeuksiaan.

Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen kulttuurialueet
Yhdysvaltain alueen intianien kielialueet.

Intiaanien kulttuurialueet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Arktinen: inuitien pyyntikulttuuri.

Subarktinen: lähinnä algonkin-intiaanien ja na dene-kansojen metsästäjä-keräilijät: peuran sukuisen karibun metsästys, liikkuva elämäntapa vuodenaikojen mukaan, arkaainen elämänmuoto.

Koillisalue: mm irokeesit: viljelyä, suuria kyliä. Heimoliitto syntyi. Sitä on väitetty esikuvaksi Yhdysvaltain liittovaltiolle.

Kaakko: esimerkiksi kummunrakentaja-intiaanit, viljelykyliä. "viisi sivistynyttä heimoa"

Tasankointiaanit: biisonin metsästäjiä. Monesti intiaaneista puhuttaessa ihmiset ajattelevat juuri tasankointiaaniheimoja. Näistähän kerrotaan usein lännen elokuvissa ja kirjoissa. Tasangoilla metsästettiin jo paleointiaanien kaudella. Intiaaneja muutti paljon lisää idästä alueelle valkoisten tultua. Tasankointiaanien kulttuuri oli huipussaan 1700-luvulla, jolloin intiaanit olivat saaneet valkoisilta hevosia ja tuliaseita. Näin he saattoivat elää biisoneita metsästäen.Tasankointiaanit kuten siouxit kukistuivat monissa sodissa.

Luoteisrannikko: kalastajia, esim haidat: toteemipaaluja, puutaloja. Kiinteä asutus, vaikkei viljelyä. Rikkaat luonnonantimet: vauraudella suuri merkitys.

Kalifornian intiaanit: Tiheä asutus, kun paljon riistaa ja kasviravintoa. Harvoin silti maata viljeltiin, yleensä kasviravintoa kerättiin.Omaisuudella suuri merkitys, esim terhoja tuottavilla tammimailla.

Suuri allas: liikkuvia viljelijä-metsästäjiä, esim utet, shoshonit

Ylätasanko: lohen pyyntiä, keräilyä, metsästystä. Mm spokanet, salishit.

Lounaisalue: pueblokulttuurit. Kulttuuri saanut Meksikosta vaikutteita. Viljelyä, metsästystä. Talorykelmiä.

Intiaanien kieliryhmät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Intiaanien kieliryhmät
  • Varsinaiset intiaanikielet: mm sioux, kiowa
  • Na dene-kielet: mm apassi, navajo