Siirry sisältöön

Wikikirjasto:Perusopetuksen osasto/kirjoittajalle

Wikikirjastosta

Osastot: LuonnontiedeHumanistiset tieteetSekalaisetTeknologia – (Wikijunior)

Tervetuloa käyttämään ja kirjoittamaan vapaita oppikirjoja!

Näitä oppikirjoja voi kirjoittaa kuka tahansa. Siis myös sinä. Älä erehdy luulemaan, että juuri sinulla ei olisi mitään annettavaa sillä sinullakin on. Osallistumiseen ei tarvita aiempaa oppikirjan kirjoituskokemusta, vaan riittää, että osaat kirjoittaa ja sinulla on halua osallistua kaikkia Suomen kouluja hyödyttävään projektiin.

Voit kirjoittaa kokonaisia artikkeleja tai täydentää toisten aloittamia. Jos et halua kirjoittaa, voit osallistua toimimalla vaikkapa oikolukijana korjaillen kirjoitusvirheitä ja tehden muuta hienosäätöä. Artikkelien kirjoittamiseen tai muokkaamiseen ei tarvita kenenkään lupaa. Jos huomaat, että jokin artikkeli puuttuu, voit aloittaa sen kirjoittamisen. Jos et saa sitä heti valmiiksi, voit jättää artikkelin keskeneräiseksi ja toiset voivat jatkaa sitä. Jos huomaat artikkelissa virheitä, voit tehdä korjaukset lennosta ilman kirjautumista.

Artikkeleiden kirjoittamisen teknisestä puolesta tehdään lähiaikoina tutoriaalivideoita, joiden avulla opit helposti mm. muokkaamaan sivujen ulkonäköä, väliotsikoimaan tekstiäsi sekä osallistumaan artikkeleista käytävään keskusteluun. Älä kuitenkaan anna alkuun hankalalta näyttävien koodien toimia esteenä osallistumisellesi. Vaikka et osaisikaan tehdä väliotsikkoa, joku muu kyllä osaa. Kirjoita siis vaan, ja joku kyllä muokkaa otsikot paikalleen. Riittää, että osaat kirjoittaa suomea!

Ainoa ehdoton vaatimus yhteisille kirjoillemme on, että kunnioitamme tekijänoikeuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että emme ota kopioita toisten teoksista tai kopioi perinteisten oppikirjojen tehtäviä sellaisenaan näihin kirjoihin.

Perusopetuksen wikiloikka -projekti tukee "Perusopetuksen oppikirjasto" -hankettamme. Siinä ovat mukana TIVIA ry, IT-kouluttajat ry, Wikimedia Suomi ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.


Oppiaineet ja oppisisällöt

Opiskelu- ja työskentelytaidot: Opiskelutaitojen käsikirja
Elämänkatsomustieto: Peruskoulun elämänkatsomustieto
Englannin kieli: Peruskoulun englannin kieli
Fysiikka: Perusopetuksen fysiikka
Historia: Peruskoulun historia
Kemia: Perusopetuksen kemia
Kuvataide: Peruskoulun kuvataide
Käsityöt: Peruskoulun käsityöt
Matematiikka: Peruskoulun matematiikka
Maantieto: Peruskoulun maantieto
Musiikki: Peruskoulun musiikki
Ranskan kieli: Peruskoulun ranskan kieli
Ruotsin kieli: Peruskoulun ruotsin kieli
Saksan kieli: Peruskoulun saksan kieli
Suomen kieli ja kirjallisuus: Peruskoulun suomen kieli ja kirjallisuus
Ohjelmointi: Peruskoulun ohjelmointi
Tutoriaalit: Wikikirjaston tutoriaali
Valmistava opetus: Perusopetukseen valmistava opetus
Yhteiskuntaoppi: Peruskoulun yhteiskuntaoppi
Ympäristöoppi: Peruskoulun ympäristöoppi
(muokkaa)
Kirjojen kehitysasteet
Aloitettu:     Kehittyvä:     Puolivalmis:     Kehittynyt:     Ensimmäinen luonnos valmis:    

Perusopetuksen kirjat[muokkaa wikitekstiä]

Peruskoulun elämänkatsomustiedon sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Peruskoulun elämänkatsomustieto    

Vuosiluokat 1–6[muokkaa wikitekstiä]

S1 Kasvaminen hyvään elämään

S2 Erilaisia elämäntapoja

S3 Yhteiselämän perusteita

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

Vuosiluokat 7–9[muokkaa wikitekstiä]

S1 Katsomus ja kulttuuri

 • Voi jo käyttää opetuksessa -> Lähdeviitteitä voisi lisätä

S2 Etiikan perusteita

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

Peruskoulun englannin kielen sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Peruskoulun englannin kieli    
Peruskoulun englannin kieli

 • Aloitettu -> Rakenne erilainen kuin muissa aineosioissa. Vaatii vielä työstämistä

Peruskoulun fysiikan sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Perusopetuksen fysiikka    

Vuosiluokat 7–9[muokkaa wikitekstiä]

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

 • Yhteinen sisältöalue fysiikan ja kemian kanssa. Aloitettu -> vaatii työstämistä

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

S5 Vuorovaikutus ja liike

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

S6 Sähkö

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

Peruskoulun historian sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Peruskoulun historia    

Vuosiluokat 1–6[muokkaa wikitekstiä]

S2 Vanha aika ja antiikin perintö

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä
 • Sivulla Rooman valtakunta laajenee on animoitu kartta Rooman valtakunnan laajenemisesta. -> Voisi lisätä tekstiä ja lähdeviitteitä.

S3 Keskiaika

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

S4 Uuden ajan murrosvaihe

 • Sivua ei vielä luotu

S5 Suomi osana Ruotsia

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

Vuosiluokat 7–9[muokkaa wikitekstiä]

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan

S4 Suurten sotien aika

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

 • Sivua ei vielä luotu

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret

 • Sivua ei vielä luotu

Peruskoulun kemian sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Perusopetuksen kemia    

Vuosiluokat 7–9[muokkaa wikitekstiä]

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

 • Aloitettu, vaatii työstämistä

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

 • Aloitettu, vaatii työstämistä

S3 Kemia yhteiskunnassa

 • Aloitettu, vaatii työstämistä

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

 • Aloitettu, vaatii työstämistä

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

 • Voi käyttää opetuksessa. Sivulle on kerätty paljon materiaalia, joka tulisi jaotella artikkeleihin.

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

 • Aloitettu, vaatii työstämistä


Peruskoulun kuvataiteen sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Peruskoulun kuvataide    

S1 Omat kuvakulttuurit

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

S3 Taiteen maailmat

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä


Peruskoulun matematiikan sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Peruskoulun matematiikka    

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

Luvut ja laskutoimitukset

 • Voi käyttää opetukseen -> Vuosiluokille 1–2 on jo tehtäviä ja harjoituksia 3–9 puuttuvat

Geometria ja mittaaminen

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

S3 Algebra

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

S4 Funktiot

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

Peruskoulun matematiikka/Eheyttävät kokonaisuudet

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

Peruskoulun musiikin sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Peruskoulun musiikki    

Vuosiluokat 1-2[muokkaa wikitekstiä]

S1 Miten musiikissa toimitaan

S2 Mistä musiikki muodostuu

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto

Vuosiluokat 3-6[muokkaa wikitekstiä]

S1 Miten musiikissa toimitaan

S2 Mistä musiikki muodostuu

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

S4 Ohjelmisto

Vuosiluokat 7-9[muokkaa wikitekstiä]

S1 Miten musiikissa toimitaan

S2 Mistä musiikki muodostuu

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

S4 Ohjelmisto

Peruskoulun ohjelmoinnin sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Peruskoulun ohjelmointi    

Peruskoulun ohjelmointi

 • Voi käyttää opetukseen -> Tällä hetkellä sivulla on tuhansia opettajien pedagogisia ideoita ohjelmoinnin opetukseen. Kaikki materiaali on samalla sivulla, joten materiaalien käyttäminen saattaa olla työlästä. Pitäisikö tässäkin toimia samoin, kuin "Suurten sotien aika" historian kirjassa?

Peruskoulun ranskan kielen sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Peruskoulun ranskan kieli    

Peruskoulun ranskan kieli

 • Aloitettu -> Tässä riittää paljon työstämistä


Peruskoulun ruotsin kielen sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Peruskoulun ruotsin kieli    

Peruskoulun ruotsin kieli

 • Aloitettu -> Tässä riittää paljon työstämistä


Peruskoulun saksan kielen sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Saksan kieli    

Peruskoulun saksan kieli

 • Aloitettu -> sivulla on työstämistä


Peruskoulun suomen kieli ja kirjallisuus sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Peruskoulun suomen kieli ja kirjallisuus    

Peruskoulun suomen kieli ja kirjallisuus

 • Aloitettu -> vaatii työstämistä

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 • Sivua ei ole luotu

S2 Tekstien tulkitseminen

 • Sivua ei ole luotu

S3 Tekstien tuottaminen

 • Sivua ei ole luotu

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 • Sivua ei ole luotu


Perusopetukseen valmistavan opetuksen sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Perusopetukseen valmistava opetus    

Perusopetukseen valmistava opetus

 • Voi käyttää opetukseen -> sivulla on jo paljon materiaalia, mutta kaikki ovat samalla sivulla. Pitäisikö sisältöjä jakaa samaan tyyliin kuin "Suurten sotien aika" historian kirjassa?


Peruskoulun yhteiskuntaopin sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Peruskoulun yhteiskuntaoppi    

Peruskoulun yhteiskuntaoppi

 • Aloitettu ja myös tehty jo asioita, vielä riittää työstettävää

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

 • Aloitettu -> työstettävää

S2 Demokraattinen yhteiskunta

 • Täältä löytyy jo paljon tehtyä materiaalia (kts. alla)
Peruskoulun elämänkatsomustieto/S3 Yhteiselämän perusteita/Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa
 • Voi käyttää opetuksessa. Lähdeviitteitä voisi lisätä.
Eduskunnassa päätetään kansan asioista
 • Aloitettu -> työstettävää
Valtuusto päättää kunnan ja kaupungin asioista
 • Sivua ei ole vielä luotu
Eri vähemmistöt Suomessa
 • Aloitettu -> työstettävää
Suomenruotsalaiset
 • Aloitettu -> työstettävää
Saamelaiset
 • Aloitettu -> työstettävää
Romanit
 • Voi käyttää opetuksessa. Voi jatkotyöstää.
Kolmas sektori yhteiskunnan toimijana
 • Sivua ei ole vielä luotu
Suomalaisen puolue- ja vaalijärjestelmän perusteet
 • Voi käyttää opetuksessa. Voi jatkotyöstää (mm. punaisia linkkejä sivulla).
Rekisteröidyt puolueet
 • Voi käyttää opetuksessa. Voi jatkotyöstää (lisää tekstiä).
Vaalit
 • Voi käyttää opetuksessa. Voi jatkotyöstää (lisää tekstiä).
Vaalikelpoisuus ja ehdokas
 • Voi käyttää opetuksessa. Voi jatkotyöstää (lisää tekstiä).
Äänioikeus ja äänestäjä
 • Voi käyttää opetuksessa. Voi jatkotyöstää (lisää tekstiä).
Kuntavaalit
 • Voi käyttää opetuksessa. Voi jatkotyöstää (lähdeviitteet).
Maakuntavaalit
 • Sivua ei ole luotu
Eduskuntavaalit
 • Voi käyttää opetuksessa. Voi jatkotyöstää (lisää tekstiä).
Europarlamenttivaalit
 • Sivua ei ole luotu
Presidentinvaalit
 • Sivua ei ole luotu
Vaalitulos jakaa demokraattisen vallan
 • Sivua ei ole luotu

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

 • Sivua ei ole luotu

S4 Taloudellinen toiminta

 • Sivulla on kaaviokuva. Tarvitsisi varmaan myös tekstiä.


Peruskoulun ympäristöopin sisältöjen tilanne[muokkaa wikitekstiä]

Peruskoulun ympäristöoppi    

Peruskoulun ympäristöoppi

 • Aloitettu -> lisää työstämistä (mm. punaiset linkit)

Vuosiluokat 1–2[muokkaa wikitekstiä]

S1 Kasvu ja kehitys

 • Vasta otsikko -> vaatii työstämistä

S2 Kotona ja koulussa toimiminen

 • Vasta otsikko -> vaatii työstämistä

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

 • Tehty Kartta
 • Lisää sisältöjä

S4 Tutkiminen ja kokeileminen

 • Vasta otsikko -> vaatii työstämistä

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

 • Vasta otsikoita -> vaatii työstämistä

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

 • Vasta otsikko -> vaatii työstämistä

Vuosiluokat 3–6[muokkaa wikitekstiä]

S1 Kasvu ja kehitys

 • Aloitettu -> työstettävää

S2 Kotona ja koulussa toimiminen

 • Aloitettu -> työstettävää

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

 • Tehty Kartta
 • Lisää sisältöjä

S4 Tutkiminen ja kokeileminen

 • Vasta otsikko tehtynä

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

 • Aloitettu -> työstettävää

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

 • Vasta otsikko tehtynä


Wikikirjaston tutoriaali    

 • Siellä on tällä hetkellä kolme ohjetta:
 1. Kuinka ladataan kuva Wikimedia Commonsiin
 2. Uuden artikkelin avaaminen sekä tekstin tuottaminen artikkeliin
 3. Wikioppikirjan rakenne ja keskustelut
 • Lisäksi sieltä löytyy linkki Wikikirjaston ohjesivustoon
Kirjoittamisessa käytettävää termistöä

Perusopetuksen osasto Sivu, jolla juuri nyt olet. Kaikki kirjamme yhteen paikkaan kokoava ”kirjahylly”.
Ainesivu Oppiaineen oppikirjat esittelevä sivu, esimerkiksi Peruskoulun historia.
Oppikirja Opetussuunnitelman perusteiden sisältöalueen mukainen teos, esimerkiksi S4 Suurten sotien aika. Oppikirja jakautuu artikkeleihin, joihin linkitetään kirjan etusivulla.
Artikkeli Oppikirjaan kuuluva yhden oppitunnin tai aiheen kokonaisuus. Artikkeli erotetaan kirjan nimestä vinoviivalla, esimerkiksi S4 Suurten sotien aika/Weimarin tasavallasta Hitlerin Saksaan. Näin artikkelisivusta tulee kirjan etusivun alasivu ja artikkelin alkuun tulee automaattisesti linkki etusivulle. Artikkeli voidaan linkittää suoraan oppilaalle, joten sen tulisi toimia itsenäisenä. Artikkelisivulle voidaan vielä luoda alasivuja esimerkiksi käsitteiden määrittelyä varten.
Luokka Sivun alalaidassa näkyvä tunniste, joka nitoo kirjan sivut yhteen ja sijoittaa kirjan Wikikirjaston kirjahyllyyn. Esimerkiksi kirjan S4 Suurten sotien aika etusivu ja artikkelit kuuluvat luokkaan Luokka:S4 Suurten sotien aika, joka taas kuuluu yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän luokkaan Luokka:91 Maailman historia. Kirjan etusivu nostetaan kirjan luokan ensimmäiseksi, tähdellä merkityksi sivuksi.
Tehtäväkirja Yhteen sisältöalueeseen liittyvä tehtäväkokoelma, työkirja.
Lyhenteet Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä.
 • Tavoitteet on numeroitu T1, T2 jne.
 • Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet on numeroitu S1, S2 jne.
 • Laaja-alaiset osaamisalueet on numeroitu L1, L2 jne.
Laaja-alaiset osaamisalueet
 • L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 • L4 Monilukutaito
 • L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 • L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
 • L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Ohjeita työpajaan

LifeLearn-sovelluksen lataaminen mobiililaitteeseen (iOS ja Android)
 • Voit halutessasi ladata itsellesi LifeLearn-sovelluksen käyttääksesi sen ohjeita hyväksesi työpajassa.
 • Android-laitteet: LifeLearn.
 • iOS-laitteet: LifeLearn
Uuden sivun luominen (punaiset linkit)
Lähdeviitteiden lisääminen
Tekstin muokkaaminen
Kuvan tuonti Wikimedia Commonsiin
Voit hakea Wikiosaamisesi perusteella osaamismerkkiä (Open Badge), jonka LifeLearn sinulle lähettää täytettyäsi linkistä löytyvän lomakkeen.
 1. Wikituottaja: on luonut uuden sivun (punaiset linkit) Perusopetuksen osaston kirjaan tai tuonut kuvia Wikimedia Commonsiin
 2. Wikimuokkaaja -> on muokannut jotain Perusopetuksen osaston kirjan artikkelia (esim. lisäämällä tekstiä, korjaamalla virheitä, lisäämällä lähdeviitteitä jne.)
 3. CC-lisenssiosaaja -> tietää erilaisten lisenssien toiminnan, osaa hakea verkosta cc-kamaa ja lisensoida itse
QR-koodi Muokkaa Mediawikin sisältöä LifeLearn-ohjeisiin